Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Hala pro techniku

Doba realizace: 2018 – 2019

Projektant: Ing. Jan Panoch

Zhotovitel stavby: Stavební řemesla Zeman, s.r.o.

Dotace: plně hrazeno z dotace MHMP

Náklady stavby: 6.424.136,- Kč + DPH

Popis akce: Vedle nového parku v ulici Granátová byla v roce 2018 – 2019 vybudována hala pro techniku a zázemí pro pracovníky údržby městské části. Po dokončení stavby přibyla na jižní straně konstrukce pro popínavé rostliny, které by během následujících let měli halu porůst a více ji zakomponovat do prostor parku.

Přínosy akce: Jelikož stále rozšiřujeme vozový park, vybudovali jsme prostor pro jeho parkování a zázemí pro pracovníky údržby.