Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Koncepce dopravní obsluhy rozvojových a transformačních oblastí

Doba realizace: jedná se o podklad pro další výstavbu

Projektant: společnost m4 architekti

Zhotovitel stavby: jednotliví investoři, kteří budou chtít zastavět dané území

Dotace: žádná

Náklady stavby: Pouze náklady s pořízením studie ve výši 242 000 Kč.

 Popis akce: Městská část Praha-Slivenec zaznamenala v posledních letech výrazný nárůst výstavby východním směrem od svého centra. Severo-západní část a centrum však doposud zůstávali bez regulace či významnějšího stavebního zájmu. V centru Slivence se mimo náves a kostel Všech svatých nachází také Křižovnický dvůr, jehož blízké okolí je předmětem transformace centrální části. Západní část vymezená k transformaci nastavuje hranici mezi intravilánem a extravilánem, stanovuje prostupnost územím s vazbou na stávající uliční síť. Severní část transformačního území se zabývá zakomponováním pěší stezky k budoucí prodloužené tramvaji, návazností na občanské, školní a sportovní stavby. Obě krajní lokality, jak západní, tak severní jsou odcloněny pásem izolační zeleně a výrobních objektů od silnice K Barrandovu navazující na Městský okruh.

Přínosy akce: Městská část disponuje podkladem pro budoucí investory, na jehož bude moct požadovat smysluplné a odsouhlasené dopravní řešení. To by mělo zabránit vytváření slepých ulic nebo neprůjezdných oblastí.

Příloha: dokument