Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Park Granátová

Doba realizace: 2017 – 2019

Projektant: Ing. Jana Kohlová

Zhotovitel stavby: Gardenline s.r.o. + Zahradní architektura Kurz, s.r.o.

Dotace: plně hrazeno z dotace MHMP

Náklady stavby: 22.896.264,- Kč + DPH

Popis akce: Na pozemku, který jsme získali darem od společnosti Abbey, byla navážka zeminy z výkopů při stavbě silnic a RD v sousední lokalitě. V první fázi bylo třeba část navážky odvézt, plochu zhutnit a vymodelovat zde nerovnosti. Park je rozdělen do několika částí, od odpočinkové severní části s lehátky, pergolami, posezením a slunečními hodinami, přes aktivní střední část s loukou pro sportovní aktivity a houpacími sítěmi k dětskému hřišti s velmi pěknými herními prvky od německé firmy Richter, na kterých se vyřádí jak nejmenší děti, tak i ty odrostlejší. Všechen mobiliář je doplněn nádhernou zelení od větších listnatých i jehličnatých stromů, přes keře, popínavé rostliny, trvalky až k cibulím, jenž rozkvetou každé jaro. Za zmínku jistě stojí staré odrůdy ovocných stromů, jako jsou červenoplodé královské ořešáky a několik druhů jabloní – panenské české, průsvitné letní, nathusiovo holubí a boikovo. Mimo dvě realizační firmy se na projektu podíleli i návrhářka a realizátorka mozaik Mgr. Martina Regnerová a autor analematických slunečních hodin Ing. Miloš Nosek.

Přínosy akce: Městská část zkulturnila nehezký zarostlý prostor a vybudovala zelené místo pro rekreaci a odpočinek svých občanů.