Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

PD – Nástavba pavilonů ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

Doba realizace PD: 2019 – 2021

Projektant: ing. arch. Miloslav Vajtr

Doba realizace stavby: asi 2023 až 2024

Zhotovitel stavby: bude vybrán ve výběrovém řízení

Dotace: plně hrazeno z dotace MHMP

Náklady PD: 932.500,- Kč + DPH

Náklady stavby: předpoklad cca 80.000.000,- Kč + DPH

Popis akce: Městská část Praha-Slivenec zaznamenala v posledních letech výrazný nárůst počtu dětí. To se projevilo i na počtu žáků, kteří spadají do naší základní školy. V současné době je kapacita školy téměř plná a výuka není pro žáky komfortní. Například školní družina využívá tříd prvního stupně.

Přínosy akce: Naše základní škola bude umožňovat svým žákům výuku v menších kolektivech a budou zde kmenové třídy i specializované učebny.

Projektová dokumentace