Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Polní cesta Granátová

Doba realizace: duben – září 2021

Projektant: PK Flora, s.r.o

Zhotovitel stavby: TIRAST, s.r.o. (SOD č. 7/2021/VAL)

Dotace: HMP – Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

Náklady stavby: 713 563,- Kč + DPH

náklady na projekt (PK Flora, s.r.o.) : 81 675,- Kč

náklady na zaměření (Geodetická pohotovost, s.r.o. ): 30 541,- Kč

náklady na zhotovitele (Tirast, s.r.o.) : 601 347,- Kč

Popis akce: Městská část pokračuje v obnově polních cest, které propojují krajinu, rozbíjejí velké polní lány a tím pádem přispívají k zadržování vody v krajině, pomáhají k zvětšení rozmanitosti druhů jak fauny, tak flory a v neposlední řadě umožňují občanům městské části trávit volný čas procházkami po okolí svého bydliště.

Další z řady obnovených polních cest je polní cesta PC Granátová, která navazuje na komunikaci Granátová u nového parku a přes pole pokračuje do městské části Velká Chuchle. Nahrazuje tak původní vyšlapanou pěšinu a umožňuje přístup do lesoparku a ZOO koutku. Tam, kde to šířkové poměry dovolily, byly MČ Praha – Velká Chuchle vysazeny stromy a keře

Přínosy akce: Propojení naší městské části s městskou částí Velká Chuchle, cesta je vhodná pro pěší či cyklisty, zpřístupnění krajiny.