Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Realizace polní cesty parc.č. 1867, k.ú. Slivenec

Doba realizace: 8 – 9/2019

Projektant: ing. Jan Ježek

Zhotovitel stavby: Gardenline, s.r.o.

Dotace: hrazeno z vlastních prostředků MČ

Náklady stavby: 509.844,- Kč + DPH

Popis akce: Dlouhodobým plánem městské části je v lokalitě za okruhem vybudovat odpočinkový areál pro své obyvatele. Již v roce 2008 se začalo vybudováním „obecní louky“ a několika asfaltových polních cest, které v rámci pozemkových úprav zpřístupnily jednotlivé pozemky. V roce 2019 je doplnila cesta podél „skládky“, která umožňuje jiný přístup směrem k Radotínu a Zmrzlíku.

Přínosy akce: Zlepšení prostupnosti krajiny a prodloužení procházkových tras pro obyvatele naší městské části.