Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Rekonstrukce komunikace Na Korálově

Doba realizace: 10–12/2020

Projektant: PK Flora, s.r.o.

Zhotovitel stavby: TIRAST s.r.o.

Dotace: z rozpočtu MČ Praha – Slivenec

Náklady stavby: 1.586.000,- Kč + DPH

Popis akce: Ulice Za Křížkem + část ulice Na Korálově byla jednou z posledních komunikací bez zpevněného povrchu, proto zde městská část nechala vybudovat asfaltový povrch včetně podkladních konstrukcí. U vjezdu z ulice K Cikánce byl vybudován zpomalovací práh, který jednak propojuje chodník v ulici K Cikánce a jeho další funkcí je zabránit natékání dešťové vody z ulice K Cikánce do ulice Na Korálově.

Přínosy akce: