Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Rekonstrukce ulic Opálová a Dominínská

Doba realizace: PD 2022 až 2023, stavba 2024 až cca 2026

Projektant: PK Flora, s.r.o., Dominik Plhoň

Zhotovitel stavby: bude vybrán na základě výběrového řízení

Dotace: investorem je MHMP

Náklady projektu: 939.500,- Kč + DPH

Náklady stavby: cca 15.000.000,- Kč

Popis akce: rekonstrukce vedlejších komunikací

Přínosy akce: vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce ulic, které zajišťuje hlavní město Praha postupuje poměrné pomalu, začala městská část s přípravou obnovy některých ulic sama. Jako první byly vybrány komunikace Dominínská a Opálová. Projektant navrhl varianty, které byly s občany probrány v pondělí 8. 8. 2022 na společné schůzce. Projektant zde představil varianty, vysvětlil jejich výhody a společně se všichni shodli na variantě komunikací se šířkou 3,5m a výhybnami. Toto řešení umožňuje umístění dostatečného množství parkovacích míst a zeleně. Omezí se i plochy pro odtok dešťové vody a zpomalí se provoz na komunikacích.

Dokumentace:

Studie Dominínská varianta 3,5m

Studie Dominínská varianta 5,5m

Studie Opálová varianta 3,5m