Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Statické zajištění historické budovy ZŠ

Doba realizace: 10/2020 – 2/2021

Projektant: Ing. Martin Janeček

Zhotovitel stavby: KOS CONSULT, s.r.o.

Dotace: plně hrazeno z dotace MHMP

Náklady stavby: 1.476.000,- Kč + DPH

Popis akce: Vlivem několika různých příčin (stáří objektu, zemní práce na výstavbě sousedního domu seniorů, klimatické procesy v předcházejícím období), které se v posledních letech podepsaly na konstrukci historické budovy, došlo k vytvoření výrazných trhlin ve zdivu. Abychom zaručili bezpečnost a zachránili historickou stavbu, oslovili jsme specialisty a ti navrhli její sanaci. Jednalo se o 11 ks mikropilot , vrtaných přes základové zdivo západního štítu a posílení prostoroví tuhosti objektu sepnutím ve třech různých úrovních předpínacími pramenci v příčném i podélném směru.

Umístění mikropilot   Výřez půdorysu