Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 komunikace Slivenec

Doba realizace: 2021 – 2024

Projektant: Generální projektant – Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. + DIPRO, s.r.o.

Zhotovitel stavby: sdružení PORR, a.s. a SUBTERRA, a.s.

Dotace: investorem je MHMP

Náklady stavby: cca 200.000.000,- Kč

Popis akce: rekonstrukce hlavních komunikací + dostavba dešťové kanalizace včetně retenční nádrže

Přínosy akce: rekonstrukce uličního profilu a nová dešťová kanalizace včetně retenční nádrže povede kromě zkvalitnění povrchu komunikací i ke zvýšení bezpečnosti dopravy a pohybu chodců.

Dokumentace:

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B4 DIO

C1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C2.1 KOORDINAČNÍ SITUACE DIL 1

C2.2 KOORDINAČNÍ SITUACE DIL 2

C2.3 KOORDINAČNÍ SITUACE DIL 3

C2.4 KOORDINAČNÍ SITUACE DIL 4

C2.5 KOORDINAČNÍ SITUACE DIL 5

C2.6 KOORDINAČNÍ SITUACE DIL 6

D5_1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D5_2 SITUACE

FOTODOKUMENTACE stavby