Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výměna oken v učebních pavilonech ZŠ Praha – Slivenec

Doba realizace: 7 – 8/2021

Projektant: Ing. arch. Miloslav Vajtr

Zhotovitel stavby: JAVORNÍK-CZ-PLUS, a.s.

Dotace: plně kryto dotací z MHMP

Náklady stavby: 3.264.169,- Kč + DPH

Popis akce: V rámci této akce byly v učebních pavilonech a pavilonu šaten ZŠ Praha – Slivenec vybourána stará plastová okna a nahrazena novými dřevěnými okny s izolačními trojskly v nových pozicích. Celkem se jedná o 111 oken, která vzhledově sjednotí areál školy. Okna jsou doplněna v interiéru novými parapety a svou barevností zpříjemňují atmosféru tříd.

Přínosy akce: Zlepšení energetické náročnosti budovy, vzhledové sjednocení budovy