Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výstavba bytového domu – část polyfunkčního domu

Doba realizace: 2022 až cca 2024

Projektant: Atelier Bod architekti, s.r.o.

Zhotovitel stavby: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Dotace: částečně hrazeno z fondu rozvoje dostupného bydlení (65 mil. Kč)

Náklady projektu: 5.880.000,- Kč + DPH (společně s druhou částí – polyfunkčním domem)

Náklady stavby: 88.987.174,- + DPH

Popis akce:  jedná se výstavbu bytového domu s 20 byty pro sociální bydlení. Jako hmotovou inspiraci volíme v okolí stojící selská hospodářská stavení, dlouhé stodoly, obyčejné domy. Tento přístup pokládáme v dané lokalitě za kontextuální a uměřený. Inspirace se objevuje i v materialitě objektů. Na střeše je červená taška a na fasádách je cihla. Tento materiál je základem selských stodol v okolí. My jí ale neomítáme, ukazujeme ji v její přirozené a nestárnoucí kráse. Tímto počínáním posouváme oba dva objekty do lehce abstraktní polohy. Střecha se začíná vizuálně propojovat se zdmi, a jsou tak lépe čitelné jednoduché čisté tvary návrhu, a inspirace archetypem se stává naléhavou a nepopíratelnou. Tato lehká zvláštnost je zde odůvodnitelná významností objektů pro obec. Materiál cihly navíc požaduje určitý způsob navrhování, cihle nesluší velké otvory s překlady, konzoly, je těžká a domy z ní by jako těžké tektonické objekty měly i působit. Měly by být vrostlé do země. Tento přístup vyvolává řešení několika detailů, které se zároveň objevují i na selských staveních. Práce budou zahájeny demolicí stávajícího objektu bývalého ovčína.

Přínosy akce: Rozvoj bytového fondu ve vlastnictví městské částí.

Vizualizace