Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výstavba opěrných zídek v areálu sportoviště

Doba realizace: 3–5/2020

Projektant:

Zhotovitel stavby: BULDIX, s.r.o.

Dotace: z rozpočtu MČ Praha – Slivenec

Náklady stavby: 467.081,- Kč + DPH

Popis akce: Na severní části fotbalového areálu byla v předcházejících letech vybudována rozběhová dráha s umělým povrchem. Při její výstavbě byla porušena pata protihlukového valu a na rozběhovou dráhu se splavovala voda. Výstavbou opěrné zídky se zabránilo splavování a místo může být využito ke sledování fotbalových zápasů. Další zídka byla vybudována v severozápadním rohu u tělocvičny, kde se díky vandalismu nedařilo pokryvným keřům.

Přínosy akce: