Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zkapacitnění kuchyně a jídelny v ZŠ a MŠ

Doba realizace: 7 – 8/2019

Projektant: G-team projektová kancelář, s.r.o.

Zhotovitel stavby: Tost.cz, s.r.o.

Dotace: plně hrazeno z dotace MHMP

Náklady stavby: 19.000.000,- Kč + DPH

Popis akce: S ohledem na zvětšující se počet dětí v základní i mateřské škole vyvstala potřeba navýšit kapacitu kuchyně i jídelny v areálu ZŠ a MŠ. Změnila se kompletně dispozice kuchyně a zrekonstruoval se i suterén, kam se umístilo zázemí pro paní kuchařky a škrabka brambor. Prostory získaly novou klimatizační jednotku umístěnou na střeše správního pavilonu do kuchyně se pořídilo nové vybavení.

Přínosy akce: Kapacita kuchyně, která vaří i pro obě budovy mateřských škol, se zvýšila ze 450 na 600 strávníků.