Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Změna kabinetů na kmenovou třídu

Doba realizace: 7 – 8/2019

Projektant: ing. Jan Panoch

Zhotovitel stavby: Ivan Dubrovsky

Dotace: plně hrazeno z dotace MHMP

Náklady stavby: 298.984,- Kč + DPH

Popis akce: Vzhledem k tomu, že v MČ Praha – Slivenec stále narůstá počet obyvatel a tím i počet školních dětí, kapacita základní školy přestává stačit. Díky tomu, že učební pavilony ZŠ jsou stavěny modulově, nebyl problém ubourat dvě příčky a ze tří malých místností udělat jednu velkou. Vznikla zde plnohodnotná třída s novou podlahovou krytinou, novým osvětlením a výmalbou.

Přínosy akce: Díky přestavbě kabinetů vznikla nová kmenová třída a mohlo se otevřít o jednu první třídu víc.