Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Školství v MČ

Městská část Praha – Slivenec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, která sídlí ve školním areálu v blízkosti nově zrekonstruovaného centra městské části. Celková kapacita školy je 400 žáků a kapacita školky 152 dětí ve věku od 2 let. Při škole je zřízena školská rada.

Školní areál tvoří historická budova školy z roku 1899, kde probíhá výuka prvního stupně základní školy a družina. Dále dva učební pavilony pro výuku žáků na druhém stupni, správní pavilon se školní kuchyní a jídelnou, zázemím pro vedení a pracovníky školy, dalšími učebnami pro výuku a také v roce 2013 otevřená budova mateřské školy se 4 třídami. Kromě historické budovy jsou jednotlivé pavilony a školka propojeny funkčním prostorem – aulou, která slouží škole jako vhodný prostor pro pořádání různých akcí. Školní areál má také velkou zahradu, ve které je sportovní hřiště pro míčové hry, dětské hřiště pro družinu, lezecká stěna, doskočiště, zelená učebna, arboretum, hřiště pro mateřskou školu a lanové centrum. Škola také využívá pro svou činnost sportovní plochy blízkého sportovního areálu Slivenec, který se nachází v těsném sousedství a je přístupný přímo z areálu školy.

Rozvoj a investice do školství každoročně investuje MČ značné finanční prostředky nejen do provozu ale také do rekonstrukce, výstavby a vybavení školy a školky nebo do úprav ve školním areálu. V posledních letech byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor historické budovy (nové osvětlení, rozvody inženýrských sítí, sociálních zařízení, výměna oken, vybavení novými tabulemi, nové šatny), dostavba sociálních zařízení a dostavba dvou učeben a propojení pavilonů, doplněno vybavení školní kuchyně novými výkonnými spotřebiči, vybudováno dětské hřiště pro družinu, kompletně vybavena nová mateřská škola nábytkem.

V rámci úspory energií byla v minulých letech provedena rekonstrukce správního pavilonu na nízkoenergetický standard zateplením a výměnou oken s finanční podporou z Evropských fondů a nová školka byla již navržena a vybudována v pasivním standardu v rámci investic OMI HMP.

V sousedství pasivní školky s aulou byla v roce 2017 otevřena moderní budova tělocvičny a upravená zahrada školy i školky.

Budova MŠ Frančíkova

Nově vybudovaná kontejnerová školka postavená v roce 2019 v ulici Frančíkova. Moderně vybavená nízkoenergetická budova má jednu ze dvou tříd vybavenou pro děti od 2 let.