Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

logoŠkola se nachází v centru Slivence. Součástí subjektu je mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Působí zde odloučené pracoviště ZUŠ Na Popelce.

Komplex školy tvoří historická budova, nové pavilony s bezbarierovým vstupem a plošinou pro tělesně postižené a nízkoenergetická budova modrého správního pavilonu, nová budova školky v pasivním energetickém standartu. V zahradě školy je hřiště s umělým povrchem, dětské přírodní hřiště, lezecká stěna, dráha s doskočištěm, arboretum a zelená učebna.

Škola má filosofii komunitní školy s celodenním programem. Realizuje zajímavé projekty, např. projekt Ekoškola a Zdravá škola. Preferuje výuku cizích jazyků a nové výukové metody např. výuku matematiky na 1. stupni podle prof. Hejného (http://www.fraus.cz/novinky/matematika-profesora-hejneho-je-stale-oblibenejsi). Do života školy chci ale také přinést novou myšlenku, a to je filosofie komunitní školy jako školy s celodenním programem.

Hlavní cíle

  • Zdravě sebevědomý a vzdělaný žák, který má dostatečné osobní a sociální kompetence, aby své získané vědomosti a dovednosti adekvátně uplatnil v dalším vzdělávání a posléze na trhu práce, v občanském životě a realizoval pro-sociální chování v rámci své komunity.
  • Spokojený rodič, který by měl mít pocit, že jeho dítě se plně rozvíjí v rámci svých schopností i možností a má dobrý start do života.
  • Informovaná a vstřícná veřejnost