Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Sociální služby v MČ

Městská část poskytuje potřebným občanům a seniorům s trvalým bydlištěm v naší městské části některé sociální služby. Služby jsou poskytovány na základě žádosti, kterou posuzuje sociální komise.

Kontaktní osoby MČ Praha – Slivenec pro sociální záležitosti:

Bohdana Růžičková – sociální agenda úřadu MČ
tel.: 251 818 044, mail: ruzickova@praha-slivenec.cz

Mgr. Martina Havlíková – předsedkyně sociální komise
mail.: mar.havl@seznam.cz

Mgr. Lenka Kudláková – zástupkyně starostky
tel.: 736 621 893, e-mail: kudlakova@praha-slivenec.cz

Rozvoz obědů:

MČ Praha-Slivenec zajišťuje pro občany Slivence a Holyně službu rozvozu obědů, která je určena především pro imobilní či méně pohyblivé seniory nebo seniory v rekonvalescenci. Poskytuje se dlouhodobě, ale i krátkodobě jako výpomoc při různých sociálních situacích.

Kontaktní osoba pro vyřizování žádosti o tuto službu:

Bohdana Růžičková
tel.: 251 818 044
email: ruzickova@praha-slivenec.cz

více v rubrice Potřebuji si zařídit…

Jednorázová pomoc v nouzi

Městská část každoročně poskytuje potřebným občanům s trvalým bydlištěm v MČ jednorázový finanční dar – příspěvek v nouzi. Dar je poskytován např. na otop, na asistenta handicapované osobě, sociální pohřeb, aj. Poskytnutí finančního daru je posuzováno sociální komisí individuálně na základě písemné žádosti. Žádost včetně doložení finanční potřebnosti žadatele je nutné podat na Úřad MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha – Slivenec.

Přání jubilantům

Městská část každoročně prostřednictvím sociální komise blahopřeje našim spoluobčanům k životnímu jubileu 80, 85, 90 a více let a zároveň oslavencům, kteří oslaví zlatou nebo diamantovou svatbu a při té příležitosti je obdaruje přáním, dárkovým balíčkem či květinou. Pokud víte o někom ve vaší rodině nebo sousedství, kdo slaví životní jubileum nebo zlatou a diamantovou svatbu kontaktujte paní Bohdanu Růžičkovou tel.: 251 818 044, 733 121 011

Upozornění!
MČ Praha -Slivenec pozastavila akci osobní blahopřání seniorům, kteří dosáhli věku 80, 85, 90 a více let v návaznosti na účinnost zákona o základních registrech. Je třeba zajistit nové organizační zajištění této akce tak, aby nebyla v rozporu s právními předpisy.
V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Podle stanoviska Ministerstva vnitra je díky tomuto omezení vytváření seznamů na akci zasílání nebo osobní blahopřání občanům, kteří dosáhli věku nad 80 let, nad rámec platné právní úpravy. Vedení městské části, členové zastupitelstva i sociální komise mají velký zájem, aby se i nadále blahopřálo těm občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea.
Bohužel musíme volit tu variantu, že se nám senioři nebo jejich příbuzní sami aktivně přihlásí.
Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zástupci městské části při příležitosti jejich jubilea, stačí pouze, aby tuto skutečnosti nahlásili osobně nebo telefonicky na úřad paní Růžičkové na tel.: 251 818 044 nebo na email: ruzickova@praha-slivenec.cz .
Těšíme se na všechny občany, kteří projeví zájem o setkání při příležitosti jejich jubilea. Zároveň se omlouváme, že k projevení úcty občanům, kteří se dožili významného životního jubilea, musíme zatím volit tuto cestu.