Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výstavba 2017

Rekonstrukce komunikace U Náhonu v Holyni

Rekonstrukce komunikace U Náhonu od otočky autobusu po křižovatku Pod Vysokou Mezí byla dokončena v dubnu 2017. Celou investiční akci financoval Magistrát hl. města Prahy, některé doplňující stavební úpravy financovala MČ ze svého rozpočtu. Stavba probíhala od listopadu 2016. Vzhledem k tomu, že se kompletní rekonstrukce dočkala také holyňská dešťová kanalizace, termín dokončení celé stavby se posunul až do podzimních měsíců. Holyni, která se během přívalových dešťů v minulosti potýkala s lokálními záplavami, by se již toto ohrožení nemělo týkat. Firma Ekis, která stavbu prováděla, opravila i část komunikace a chodníku pod kaplí. Citlivě a na základě projektu Ing. arch. Šimkové, které jsme zadali návrh řešení nového ozelenění, provedla firma také úpravu okolí kaple. Ve spolupráci s odborem dopravy Prahy 5 jsme zrevidovali dopravní značky a okolí kaple bylo dopravně přeřešeno. V rámci stavby byly umístěny i nové lampy veřejného osvětlení. Stávající vzrostlé stromy musely být bohužel pokáceny, neboť jejich umístění neodpovídalo projektové dokumentaci (kořeny prorůstaly do sítí). V rámci projektu zahradní architektky bude zasazena zeleň nová. Parkovací stání byla vyprojektována tam, kde to dané rozměry umožňovaly. Obě stanoviště na tříděný odpad zůstanou na téměř totožných místech, pouze to stanoviště v horní části komunikace musí být dle projektu umístěno na druhou stranu ulice. Obě stanoviště budou chráněna přístřešky a je plánováno kolem nich osadit zeleň. U příjezdu do Holyně, před křižovatkou s ulicí Pod Vysokou Mezí bude nainstalován zpomalovací pás. V prvních listopadových týdnech byly osazeny oba nové přístřešky na zastávkách MHD. Prvního prosince se autobus MHD vrátil na svou původní trasu. Na otočce pod bigboardem zatím provizorní zastávka zůstane, protože pokud vše dobře dopadne, na jaře příštího roku by se měla opravit i zbylá část komunikace, včetně veřejného osvětlení.

Dešťová kanalizace Nám. Pod Lípou Holyně - duben

Stavební úpravy budovy úřadu MČ

Demolici objektu na dvoře úřadu vystřídala stavba výtahu, nová střešní krytina budovy, zateplení půdních prostor a vznik KC Na Půdě. Před veřejnou knihovnou se tak otevřel pěkný prostor pro dvě parkovací místa a více zeleně.

Parkoviště u hřbitova - červen

Multifunkční hřiště

Během jarních měsíců 2017 bylo dokončeno multifunkční hřiště v areálu veřejného sportovního areálu. Je určeno pro hraní nejrůznějších druhů sportů, jako je např. volejbal, basketbal, florbal, tenis, malá kopaná nebo basketbal. Povrch hřiště je vodopropustný a neměly by se zde tedy tvořit louže. Klíče od vchodů na hřiště, stejně tak jako od nových buněk sociálního zázemí má správce fotbalového klubu AFK Slivenec, který získal dotaci na vybudování hřiště.

 

Stavební práce ve sportovním areálu - listopad

V roce 2017 byl zadán projekt na dokončení sportovního areálu a jeho nové oplocení. Projekt zahrnuje zejména komunikační trasy v areálu a jeho propojení s novou tělocvičnou, novou atletickou dráhu severně od velkého fotbalového hřiště a také nové tenisové kurty.

Komunitní centrum Na Půdě

Komunikace Na Křenkově - duben

Rekonstrukce komunikace Na Křenkově byla dokončena v listopadu 2017. Součástí rekonstrukce je dle projektu nainstalované molo přes potok Vrutici, zrevitalizované koryto potoka Vrutice, zelené plochy podél komunikace, i lavička se stojanem pro kola. Po zásahu některých občanů jsme snížili počet zelených ploch a zadláždili tyto prostory.