Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výstavba 2018

Stavební práce ve sportovním areálu

Od začátku roku 2018 se pracuje podle projektu na úpravách sportovního areálu. Byl vybudován nový chodník mezi tenisovými kurty, šatnami a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Pracuje se na přístupových cestách a ploše mezi hřištěm a tělocvičnou. Součástí propojení je nové osvětlení. Bylo také odstraněno staré oplocení podél požárního koridoru na severní straně areálu a zkulturněna zeleň mezi cestou a polem.

Úprava a rozšíření hřbitova

Během roku 2017 a 2018 byl rozšířen slivenecký hřbitov o další část, kde bude, po vyčerpání stávajících míst, k dispozici dalších cca 100 míst pro urnové hroby. Stavba to nebyla jednoduchá, protože zde bylo od severní k jižní straně velké převýšení. Současně jsme opravili pár zdí a chodníků a celý hřbitov doplnili přejezdy pro kočárky, aby bylo možné se bezbariérově dostat na všechny jeho úrovně.

Plocha před hřbitovem byla upravena na skutečné parkoviště. Doplňuje jej zeleň a přístřešek pro kontejnery. Prostranství se proměnilo na důstojné místo pro návštěvníky hřbitova.

Hřiště Na louži - duben

V dubnu se uskutečnilo slavnostní přestřižení pásky nového dětského hřiště v Holyni. Hřiště zrealizovala firma Zahradní architektura Kurz, s. r. o. na základě projektu zahradní architektky Ing. Radky Šimkové. Projekt vznikal za participace občanů Holyně, v na podzim roku 2017 proběhlo komunitní plánování. Podoba nového hřiště vznikala právě na základě připomínek občanů. Požadavkem městské části bylo vybudovat zároveň relaxační zónu, což vyžadovalo vysazení vhodné zeleně, aby hřiště plnilo spíše funkci parku s herními prvky pro děti. Také proto jsme přistoupili k terénním úpravám a zvolili pryžový povrch povrch namísto mlatových cest a požadovali jsme dřevěné lavičky. Originální nápady spolu s modelací terénu a volbou herních prvků v kombinaci s vhodnou zelení (převážně keře nebo stromy s jedlými plody: dřín obecný, muchovník lamarkův, líska obecná), to vše spolu s kvalitní realizací přineslo své ovoce. Jediným nepřítelem celé akce bylo letošní velmi suché jaro. Přes veškerou snahu o zavlažování budeme muset travní koberec na některých místech na podzim vyměnit. A proč název „Na Louži“? Pamětníci jistě znají odpověď: Kdysi na místě býval rybníček – malá vodní plocha, které se tak říkalo. V zimě se tu bruslilo, v létě tu děti lovily žáby a místní hasičský sbor měl nádrž k dispozici pro případ požáru. Když v průběhu komunitního plánování tato vzpomínka padla, rádi jsme se k místnímu názvu vrátili. Proto je také uprostřed hřiště velká modrá louže…

Návrh hřiště “Na louži” – zpráva