Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výstavba 2020

Oprava komunikace U Náhonu - březen

Po osazení silničních obrubníků a vybudování provizorního chodníku podél horní části ulice U Náhonu koncem roku 2019 byl v březnu opraven asfaltový povrch v horní ulici U Náhonu v Holyni.

Společnost, která stojí za výstavbou obchodního domu společnosti Kaufland přislíbila při realizaci svého záměru vybudovat definitivní asfaltový chodník.

Chodník ke konečné tramvají

Nový chodník k podchodu u ulice K Barrandovu bude v budoucnu sloužit pro přístup ke konečné tramvaje na zastávce Slivenec a dále i k přístupu k plánovanému OC Kaufland. TSK Praha pak následně otevře i podchody, které jsou nyní z důvodu jejich ochrany uzavřeny.

Chodník byl financován hl.m. Prahou a zhotovila ho firma Ekologické a inženýrské stavby, s.r.o..

Městská část zajišťuje odkup pozemku SC Slivenec, s.r.o. (vedle SC Senecura). Chodník bude poté dokončen. Pro občany bude tak budoucí zastávka tramvaje pohodlně pěšky dostupná.

Polní cesty

V roce 2020 jsme dokončili polní cestu, která spojuje naší městskou část s Řeporyjemi. Cesta začíná na zastávce MHD v ulici K Austisu, povrch je ze zakaleného štěrku a je vhodná jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Výsadby, tam kde byly kvůli šířkovým poměrům možné, jsou také hotovy. Vysadili jsme směs jabloní, hrušní, třešní a višní. Na hranici katastrů jsme umístili lavičku a vysadili ořech.

V obnovování polních cest pokračujeme i v letošním roce. Od ledna se obnovuje polní cesta mezí ulicí Na Přídole a polní cestou Do Chuchle, povrch bude ze zakaleného štěrku a bude vhodná pro pěší i cyklisty, výsadba bude z ovocných stromů. Další je z ulice K Cikánce k budoucímu remízku, a bude zelená, aby umožnila obsluhu remízku. V remízku pak bude vysazena směs ovocných stromů.

Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a soutěžíme zhotovitele na obnovu polní cesty, která propojí naši městskou část s Velkou Chuchlí a umožní přístup do lesoparku a ZOO koutku. Bude začínat u paty našeho parku Granátová a povede po původní vyšlapané pěšině do Chuchle. Tam, kde nám to šířkové poměry dovolí a po domluvě s MČ Praha-Velká Chuchle, bude provedena výsadba stromů a keřů. Posledními plány na obnovu jsou polní cesty v Holyni. Prodloužení polní cesty U Smolnic až k „Zabité rokli“ umožní napojení na novou cestu do Řeporyjí, polní cesta v prodloužení Kopanská – K Austisu se také na novu cestu do Řeporyjí napojí. Propojka mezi polními cestami U Smolnic a Kopanská vede sice vedle již vyjeté cesty a remízku, ale ty se nacházejí na soukromých pozemcích.

Všechny polní cesty a výsadby kolem nich jsou v rámci snahy zmírnit dopady změny klimatu na přírodu a životní prostředí. Výsadby podél nových polních cest časem vytvoří remízky a budou zadržovat vodu v krajině, poskytnou stín a útočiště živočichům i potravu. Tvoříme tak krajinu pro naše děti a příští generace.

Bezbariérový přístup k podchodu v ul. K Barrandovu

Rampu na zastávku Smaragdová vybudovala TSK. Po ukončení stavebních prací byl svah podél rampy osazen keři a stromy.

Hala Granátová - listopad

Vedle nového parku v ulici Granátová byla v roce 2019-20 vybudována hala pro techniku a zázemí pro pracovníky údržby městské části. Po dokončení stavby přibyla na jižní straně konstrukce pro popínavé rostliny, které by během následujících let měli halu porůst a více ji zakomponovat do prostor parku.