Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Polní cesty

Polní cesty 2020

V roce 2020 jsme dokončili polní cestu, která spojuje naší městskou část s Řeporyjemi. Cesta začíná na zastávce MHD v ulici K Austisu, povrch je ze zakaleného štěrku a je vhodná jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Výsadby, tam kde byly kvůli šířkovým poměrům možné, jsou také hotovy. Vysadili jsme směs jabloní, hrušní, třešní a višní. Na hranici katastrů jsme umístili lavičku a vysadili ořech.

V obnovování polních cest pokračujeme i v letošním roce. Od ledna se obnovuje polní cesta mezí ulicí Na Přídole a polní cestou Do Chuchle, povrch bude ze zakaleného štěrku a bude vhodná pro pěší i cyklisty, výsadba bude z ovocných stromů. Další je z ulice K Cikánce k budoucímu remízku, a bude zelená, aby umožnila obsluhu remízku. V remízku pak bude vysazena směs ovocných stromů.

Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a soutěžíme zhotovitele na obnovu polní cesty, která propojí naši městskou část s Velkou Chuchlí a umožní přístup do lesoparku a ZOO koutku. Bude začínat u paty našeho parku Granátová a povede po původní vyšlapané pěšině do Chuchle. Tam, kde nám to šířkové poměry dovolí a po domluvě s MČ Praha-Velká Chuchle, bude provedena výsadba stromů a keřů. Posledními plány na obnovu jsou polní cesty v Holyni. Prodloužení polní cesty U Smolnic až k „Zabité rokli“ umožní napojení na novou cestu do Řeporyjí, polní cesta v prodloužení Kopanská – K Austisu se také na novu cestu do Řeporyjí napojí. Propojka mezi polními cestami U Smolnic a Kopanská vede sice vedle již vyjeté cesty a remízku, ale ty se nacházejí na soukromých pozemcích.

Všechny polní cesty a výsadby kolem nich jsou v rámci snahy zmírnit dopady změny klimatu na přírodu a životní prostředí. Výsadby podél nových polních cest časem vytvoří remízky a budou zadržovat vodu v krajině, poskytnou stín a útočiště živočichům i potravu. Tvoříme tak krajinu pro naše děti a příští generace.


Polní cesty 2018

Polní cesta PC  3
je navržena v kategorii polních cest P4/30, délka cesty je 594,79 m, šířka 4 m. Vozovka bude opatřena živičným povrchem, v začátku úpravy navazuje na stávající polní cestu a v konci úpravy se cesta napojuje na komunikaci Do Borovin. PC 3 je umístěna na pozemku ve správě MČ Praha – Lochkov. Součástí stavby je i SO 401 Ochrana kabelů – sdružení SOKP 514.

Polní cesta PC 16
je navržena v kategorii polních cest P5/30, délka cesty je 317,43 m, šířka 5 m. Vozovka bude opatřena živičným povrchem na 1170 m2 a zámkovou dlažbou na 140 m2. V začátku úpravy navazuje na stávající polní cestu a v konci úpravy se cesta napojuje na polní cestu PC 18. PC 16 je umístěna na pozemku ve správě MČ Praha – Lochkov. Součástí stavby je i SO 501 – Přeložka SKAO VTL plynovodu PP a. s. a Doprovodná zeleň PC 16.

Polní cesta PC 18
je navržena v kategorii polních cest P5/30, délka cesty je 1055,0 m, šířka 5 m. Vozovka bude opatřena živičným povrchem, v začátku úpravy navazuje na polní cestu PC 16 a v konci úpravy se cesta napojuje na komunikaci K Lochkovu. PC 18 je umístěna na pozemku ve správě MČ Praha – Slivenec. Součástí stavby je i SO 451 – Ochrana kabelů a optotrubek – Telefónica O2, SO 402 Ochrana kabelů – PRE a Doprovodná zeleň PC 18.

Polní cesta PC 24
je navržena v kategorii polních cest P4/30, délka cesty je 436,22 m, šířka 4 m.  Vozovka bude opatřena živičným povrchem, v začátku úpravy navazuje na stávající komunikaci Na Čisté a je slepě ukončena. PC 24 je umístěna na pozemcích ve správě MČ Praha – Slivenec a na pozemku ve správě MČ Praha – Lochkov.