Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Polní cesty

Polní cesta PC  3

je navržena v kategorii polních cest P4/30, délka cesty je 594,79 m, šířka 4 m. Vozovka bude opatřena živičným povrchem, v začátku úpravy navazuje na stávající polní cestu a v konci úpravy se cesta napojuje na komunikaci Do Borovin. PC 3 je umístěna na pozemku ve správě MČ Praha – Lochkov. Součástí stavby je i SO 401 Ochrana kabelů – sdružení SOKP 514.

Polní cesta PC 16

je navržena v kategorii polních cest P5/30, délka cesty je 317,43 m, šířka 5 m. Vozovka bude opatřena živičným povrchem na 1170 m2 a zámkovou dlažbou na 140 m2. V začátku úpravy navazuje na stávající polní cestu a v konci úpravy se cesta napojuje na polní cestu PC 18. PC 16 je umístěna na pozemku ve správě MČ Praha – Lochkov. Součástí stavby je i SO 501 – Přeložka SKAO VTL plynovodu PP a. s. a Doprovodná zeleň PC 16.

Polní cesta PC 18

je navržena v kategorii polních cest P5/30, délka cesty je 1055,0 m, šířka 5 m. Vozovka bude opatřena živičným povrchem, v začátku úpravy navazuje na polní cestu PC 16 a v konci úpravy se cesta napojuje na komunikaci K Lochkovu. PC 18 je umístěna na pozemku ve správě MČ Praha – Slivenec. Součástí stavby je i SO 451 – Ochrana kabelů a optotrubek – Telefónica O2, SO 402 Ochrana kabelů – PRE a Doprovodná zeleň PC 18.

Polní cesta PC 24

je navržena v kategorii polních cest P4/30, délka cesty je 436,22 m, šířka 4 m.  Vozovka bude opatřena živičným povrchem, v začátku úpravy navazuje na stávající komunikaci Na Čisté a je slepě ukončena. PC 24 je umístěna na pozemcích ve správě MČ Praha – Slivenec a na pozemku ve správě MČ Praha – Lochkov.