Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

MONITORING ZÁPACHU

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy.

Informace nahlášené touto cestou budou magistrátem vyhodnoceny a budou sloužit jako podklad pro další případná jednání.

Žádáme občany, aby v případě potřeby, stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností a tím ke zkreslování dat.

Vyplněný formulář zašlete,   prostřednictvím e-mailu : posta@praha.eu,   na hlavní podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy.

Děkujeme za Vaši spolupráci