Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Na stromech u Obecní louky se objevila Blánatka lipová

Jedná se o ploštici druhu blánatka lipová (latinsky Oxycarenus lavaterae), která při svých zimních koloniích vytváří silné šedostříbrné povlaky na větvích a kmenech lip.

Tato ploštice pochází ze Středomoří, na našem území byla poprvé zjištěna v roce 2004 v Brně.

V České republice je druh asociován s lípou srdčitou (Tilia cordata), na ostatních druzích lip zatím nebyl pozorován. Vyskytuje se na osluněných solitérně stojících stromech, převážně ve městech, vesnicích nebo v alejích.

Pokud jde o škodlivost blánatek, nebylo ve střední Evropě pozorováno významné poškozování pěstovaných rostlin. Teoreticky je sice možné snížení vitality dřeviny způsobené sáním na rozvíjejících se listech v případě velmi silného napadení v kombinaci s dalšími faktory (již narušená vitalita dřeviny, nevhodné pěstební podmínky apod.), ale jedná se zatím pouze o teoretickou možnost. Vzhledem k tomu, že blánatka přezimuje na povrchu stromu a vzhledem k jejímu původnímu areálu výskytu, dochází v průběhu zimy k vysokému úhynu přezimujících jedinců. Chemická likvidace přezimujících populací na stromech se většinou neprovádí.