Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Odkládání odpadů na stanovištích tříděného odpadu

Vážení občané, upozorňujeme, že všechny druhy tříděného odpadu musí být na stanovištích tříděného odpadu odkládány do kontejnerů. V případě, že je kontejner zcela zaplněn, je potřeba odpad dopravit na jiné stanoviště.  Pokud odložíte plasty nebo papíry vedle kontejneru, vítr je rozfouká po okolí. Plechovky, zejména od konzerv pro  zvířata,  odložené vedle kontejneru, zase lákají potkany, toulavé kočky, ale i Vaše psy, kteří si  mohou přivodit ošklivé pořezání nebo zažívací potíže. Stanoviště uklízí v rámci pravidelného servisu Pražské služby, uklízí je i naše údržba, ale stanoviště nemůžeme monitorovat nepřetržitě.

Pokud nebude spolupráce i z Vaší strany, budeme mít kolem stanovišť pořád velký nepořádek a tím pádem nehezké prostředí pro všechny. Problémové je zvlášť odkládání konzerv v pytlích vedle poloprázdného kontejneru – chápeme, že dávat do kontejneru jednu plechovku po druhé je poněkud otravné, ale kontejner se vyváží jen jednou za několik týdnů a způsobený nepořádek tam pak zůstává poměrně dlouho.

 Děkujeme za Vaši ochotu.