Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MČ Praha – Slivenec

Městská část Praha – Slivenec zastoupená starostkou, RNDr. Janou Plamínkovou vyhlašuje dne 23. 8. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník(ice) – referent(ka) úseku správy majetku.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 20. 9. 2021 do 12 hodin na adresu:
Úřad městské části Praha – Slivenec
K Lochkovu 6/2
154 00 Praha 5 – Slivenec
Obálku označte slovy: ,,výběrové řízení – úředník”

Bližší informace v přiloženém dokumentu