Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Plánované uzavírky ulic ve Slivenci

Plánovaná uzavírka ulice Ke Smíchovu

V letošním roce je plánovaná poslední z etap rekonstrukcí páteřních komunikací v ulici Ke Smíchovu. K první uzavírce dojde od čtvrtka 15.2.2024 a vše by mělo být hotovo do soboty 30.11.2024. Ulice bude vždy po částech neprůjezdná, a to v úseku od křižovatky s ul. K Lochkovu až po křižovatku s ul. K Holyni. Během této uzavírky bude realizován plynovod a dešťová kanalizace s následnou obnovou povrchů. Současně se pod chodníky budou ukládat slaboproudé kabely.

Výstavba Kauflandu – uzavírka v ul. K Holyni, v ul. U Sportoviště a U Náhonu

V souvislosti s výstavbou Kauflandu dojde v termínu 15.2. – 15.4.2024 k jednosměrné uzavírce v ul. K Holyni, omezení v ul. K Barrandovu a také dojde k obousměrné uzavírce začátku ul. U Sportoviště (objízdné trasy i přesné umístění uzavírky viz situace A).

V termínu 16.4. – 24.5.2024 proběhne uzavírka části komunikace U Náhonu (objízdné trasy i přesné umístění uzavírky viz situace B).

Poslední etapa v ulici U Náhonu bude realizována v termínu 25.4. – 30.6.2024, kdy dojde k výstavbě komunikace a chodníků a také k novému připojení na ul. K Barrandovu (objízdné trasy i přesné umístění uzavírky viz situace C).

Uzavírky Situace A-C