Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Poplatek za psa – možnost zaplatit po lhůtě splatnosti, nejpozději do 30. 4. 2020

Úřad městské části Praha – Slivenec sděluje, že poplatek za psa lze bez sankce uhradit i po lhůtě splatnosti, avšak nejpozději do 30. dubna 2020.

Ing. ThDr. PaedDr. PhDr. et PhDr. et PhDr. JUDr. et JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA
tajemník úřadu