Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

POZOR! ZMĚNA STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU !

Od 30. 3. 2021 je přesunuté stanoviště tříděného odpadu z ulice K Homolce do ulice Ke  Smíchovu, za č.p. 9 –  k budově bývalého  ovčína.

Tato změna je dočasná, cca do října 2021,  z důvodu výstavby retenční nádrže v ulici K Homolce.