Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Rekonstrukce můstků v Holyni

V nejbližších dnech začne dlouho avizovaná rekonstrukce můstků v ulici K Dobré Vodě, po které bude následovat rekonstrukce vozovky.

Akci schválila Rada HMP na konci srpna. Zhotovitel  bude dotčené občany informovat o přesném průběhu prací a o nezbytných dopravních omezeních.