Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Rozsvěcení vánočních stromů

Program první adventní neděle 1. 12. 2019
13.30 – 15.30 Vánoční dílny ve škole
16.00 – 16.25 Vystoupení dětí na nádvoří školy
16.30 – 17.00 Rozsvěcení stromku na návsi
adventní zpívání u rozsvíceného stromu
posvěcení betlému křižovníky
17.00 Mše v kostele Všech Svatých
17.30 Slavnostní rozsvícení stromu v Holyni
Vernisáž vánoční výstavy klubu Švestka