Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

SLOVO STAROSTKY

20. 12. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, zde v místnosti i vy, kteří jste se připojili vzdáleně! Úvodem mi dovolte milou povinnost: v létě odešla na zasloužený odpočinek Ing. Mirka Staňková, naše dlouholetá pracovnice „přes majetek“. Dlouho jsme pak hledali za ni náhradu a přednedávnem se to konečně podařilo. Tak dovolte, abych vám dnes představila pana Jana Herouta, […]

Zveřejněno dne:

21. 12. 2021

Celý článek

8. 11. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milé hosté, Vítám vás na dalším zasedání našeho zastupitelstva, předposledním v letošním divném roce. Mám jednu úžasnou novinku: z Fondu rozvoje dostupného bydlení MHMP jsme získali 65 milionů korun na stavbu našeho domu s dvaceti dostupnými byty. Máme hotovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která je nyní bohužel už poměrně dlouho na stavebním úřadě […]

Zveřejněno dne:

12. 11. 2021

Celý článek

20. 9. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, Vítám vás na dalším zasedání našeho zastupitelstva. Věřím, že jste si o prázdninách a dovolených dobře odpočinuli. Léto bylo po dlouhé době normální, středoevropské, tak pevně doufám, že nás čeká i úplně normální podzim, bez velkých výkyvů počasí i bez koronavirových patálií. My na úřadě jsme se v létě opravdu […]

Zveřejněno dne:

27. 09. 2021

Celý článek

9. 6. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, co nového se u nás za uplynulé dva měsíce událo… Samozřejmě největší událostí je rekonstrukce ulice Ke Smíchovu.  Rekonstrukce běží úspěšně, byť s mnoha problémy. Část je daná koronavirem (chybějící materiály), část faktem, že na stavbě souběžně působí několik firem a skloubit jejich činnost je někdy poměrně obtížné.  Dešťová kanalizace už byla […]

Zveřejněno dne:

15. 06. 2021

Celý článek

19. 4. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté zde i na on-line vysílání, vítám vás všechny na dalším zasedání zastupitelstva naší městské části. úvodem mi dovolte, abych vám představila nového tajemníka naší městské části, Ing. Matěje Mlčocha. Kolega Mlčoch nastoupil 1. dubna na místo bývalého pana tajemníka Leo Salveta, který odešel do důchodu. Pevně doufám, že se […]

Zveřejněno dne:

21. 04. 2021

Celý článek

15. 2. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, Dovolte, abych Vás seznámila s novinkami v naší městské části. Stále se připravuje velká akce na rekonstrukci komunikací, kde snad konečně Hlavní město Praha v nejbližší době uzavře smlouvu s vítězným konsorciem firem Porr a Subterra. V březnu počítáme se začátkem výstavby velké retenční nádrže v ulici K Homolce, v dubnu či květnu by se mělo začít […]

Zveřejněno dne:

20. 02. 2021

Celý článek