Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

SLOVO STAROSTKY

29. 6. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,  milí hosté, léto je před námi, tak mi dovolte, abych jen krátce shrnula novinky poslední doby. Dvě nejdůležitější se týkají školy a bytového domu. U nového šestitřídního školního pavilonu už máme podepsanou smlouvu s vítězem výběrového řízení.  Vzhledem k tomu, že zakázku bude provádět firma Cubespace, která pro nás dělala i mateřskou školu […]

Zveřejněno dne:

01. 07. 2022

Celý článek

25. 4. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, radovali jsme se, že odchází covid, a přišlo ještě něco daleko horšího – válka na Ukrajině. To samozřejmě zasáhlo naši republiku, do níž se ve velkém začali dostávat váleční uprchlíci, zasáhlo to celou Prahu, která se musela postarat o velkou část z nich, a zasáhlo to tak Slivenec, protože když […]

Zveřejněno dne:

29. 04. 2022

Celý článek

7. 2. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté našeho on-line vysílání, vítám vás na prvním zasedání zastupitelstva v novém roce 2022. Včera jsme absolvovali první velkou letošní akci, kterou byl masopust, a moc se povedla. Chci za to poděkovat jak paní místostarostce Lence Kudlákové, tak kolegovi Martinu Javůrkovi a všem, kdo se na této akci podíleli. Co se […]

Zveřejněno dne:

10. 02. 2022

Celý článek

20. 12. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, zde v místnosti i vy, kteří jste se připojili vzdáleně! Úvodem mi dovolte milou povinnost: v létě odešla na zasloužený odpočinek Ing. Mirka Staňková, naše dlouholetá pracovnice „přes majetek“. Dlouho jsme pak hledali za ni náhradu a přednedávnem se to konečně podařilo. Tak dovolte, abych vám dnes představila pana Jana Herouta, […]

Zveřejněno dne:

21. 12. 2021

Celý článek

8. 11. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milé hosté, Vítám vás na dalším zasedání našeho zastupitelstva, předposledním v letošním divném roce. Mám jednu úžasnou novinku: z Fondu rozvoje dostupného bydlení MHMP jsme získali 65 milionů korun na stavbu našeho domu s dvaceti dostupnými byty. Máme hotovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která je nyní bohužel už poměrně dlouho na stavebním úřadě […]

Zveřejněno dne:

12. 11. 2021

Celý článek

20. 9. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, Vítám vás na dalším zasedání našeho zastupitelstva. Věřím, že jste si o prázdninách a dovolených dobře odpočinuli. Léto bylo po dlouhé době normální, středoevropské, tak pevně doufám, že nás čeká i úplně normální podzim, bez velkých výkyvů počasí i bez koronavirových patálií. My na úřadě jsme se v létě opravdu […]

Zveřejněno dne:

27. 09. 2021

Celý článek