Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

SLOVO STAROSTKY

22. 2. 2023

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, Dovolte mi seznámit vás s novinkami posledních dvou měsíců. Tou první je, že se 16. února konečně podařilo zvolit nové vedení hl. m. Prahy – po pěti měsících od zářijových voleb. To má pro naši městskou část dva důsledky: jednak se konečně zase rozeběhnou projekty, které byly v poslední době zamrzlé, […]

Zveřejněno dne:

02. 03. 2023

Celý článek

19. 12. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vítám Vás na posledním zasedání zastupitelstva v tomto roce. Ráda bych zde stručně shrnula, co se v naší městské části událo za poslední dva měsíce. Jak jste si nepochybně všimli, velmi intenzivně na podzim probíhala výstavba v ulici K Lochkovu. Souběžně zde probíhalo několik staveb. Ve vlastní ulici šlo o výstavbu dešťové kanalizace. Původně ulice […]

Zveřejněno dne:

16. 01. 2023

Celý článek

5. 9. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,  milí hosté, dovolte, abych Vás přivítala na posledním veřejném zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. Volby jsou již nedaleko před námi, tak je připomínám, že se budou konat 23. a 24. září. Volí se u nás 11 kandidátů  do zastupitelstva naší městské části a 65 do zastupitelstva Hlavního města Prahy. Do […]

Zveřejněno dne:

09. 09. 2022

Celý článek

29. 6. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,  milí hosté, léto je před námi, tak mi dovolte, abych jen krátce shrnula novinky poslední doby. Dvě nejdůležitější se týkají školy a bytového domu. U nového šestitřídního školního pavilonu už máme podepsanou smlouvu s vítězem výběrového řízení.  Vzhledem k tomu, že zakázku bude provádět firma Cubespace, která pro nás dělala i mateřskou školu […]

Zveřejněno dne:

01. 07. 2022

Celý článek

25. 4. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, radovali jsme se, že odchází covid, a přišlo ještě něco daleko horšího – válka na Ukrajině. To samozřejmě zasáhlo naši republiku, do níž se ve velkém začali dostávat váleční uprchlíci, zasáhlo to celou Prahu, která se musela postarat o velkou část z nich, a zasáhlo to tak Slivenec, protože když […]

Zveřejněno dne:

29. 04. 2022

Celý článek

7. 2. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté našeho on-line vysílání, vítám vás na prvním zasedání zastupitelstva v novém roce 2022. Včera jsme absolvovali první velkou letošní akci, kterou byl masopust, a moc se povedla. Chci za to poděkovat jak paní místostarostce Lence Kudlákové, tak kolegovi Martinu Javůrkovi a všem, kdo se na této akci podíleli. Co se […]

Zveřejněno dne:

10. 02. 2022

Celý článek