Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Slivenecký mramor – časopis

Ve Společenské rubrice MRAMORU máte možnost uveřejnit

ZDARMA blahopřání nebo vzpomínky apod. na své blízké.

CENÍK PRO PLACENOU INZERCI

Pro podnikatele a firmy, které poskytují služby pro občany městské části Praha-Slivenec
a mají sídlo v městské části Praha-Slivenec byla Zastupitelstvem městské části Praha-Slivenec
Usnesením 420/30/2018 cena snížena o 50%.

Vydávání Sliveneckého Mramoru se řídí Zásadami pro vydávání zpravodaje městské části, který schválila starostka MČ dne 05. 06. 2023 a který nabyl účinnosti dne 01. 07. 2023.

rok 2024 - 23. ročník

1/2024

2/2024

3/2024

Archiv starších čísel časopisu