Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

10. 9. 2018

Vážené a milé zastupitelky, vážení a milí zastupitelé, milí hosté,

Vítám Vás na posledním zasedání zastupitelstva naší městské části v tomto volebním období.

Co je u nás nového? Asi největší akcí je rekonstrukce vodovodů na Habeši. Vše probíhá celkem bez problémů. Chápu, že je to pro lidi celkem nepříjemná akce, ale myslím, že nám to velmi pomůže vzhledem k tomu, že se chystá velká rekonstrukce komunikací v této lokalitě. A celkem logicky je nejprve potřebné mít v pořádku sítě, aby se do rekonstruovaných ulic nemuselo zase zasahovat. Akci provádí PVS, ale naše městská část na ní výrazně participuje.  Další velkou akcí byla výstavba chodníku od Řepkového pole na Barrandov k podchodu. Vznikl tam nejen nový chodník, ale podél toho stávajícího bylo doplněno veřejné osvětlení tam, kde chybělo. Chodník byl dnes slavnostně otevřen. Cesta na Barrandov tak bude výrazně bezpečnější. Možná jste si všimli, že se již staví čtyřmetrová protihluková zeď na odbočce z okruhu do ulice K Barrandovu. Měla by být hotová do konce října. To považuji za své velké vítězství, protože zeď vymáhám na Ředitelství silnic a dálnic od doby, co byla část okruhu u nás dostavěna, tedy od roku 2010. Zpočátku to vypadalo dost beznadějně, ale nakonec se zadařilo. Zároveň začalo TSK pracovat na pokládce tichého asfaltu od okruhu po křižovatku s ulicí K Holyni. Zatím mají hotovou jednu polovinu a bez křižovatek. Další práce byly před volbami pozastaveny, aby si lidé nemohli stěžovat na rozkopanou Prahu, ale po volbách se v akci bude pokračovat (není ale bohužel vyloučeno, že část se bude dělat až příští rok). Budeme bedlivě vyhodnocovat, zda se hluk opravdu snížil. Připomínám, že jsem původně požadovala protihlukovovu zeď, která by byla nepochybně účinnější, ale kterou odmítá Institut plánování a rozvoje.  Přes léto také pilně pracovala porota, která byla ustanovena k soutěži o návrh na Polyfunkční dům Slivenec. Porota dala dohromady podmínky soutěže, které schválila jako regulérní Česká komora architektů, takže – pokud to dnes schválíme – nic nebrání vypsání soutěže. A velmi živo bylo po celé léto ve Sportovním areálu Slivenec, který se mění k nepoznání. V současné době tam probíhá pokládka dlažby před šatnami fotbalistů.

Stále probíhají práce na vylepšení hřbitova – chceme, aby byl náš hřbitov kompletně bezbariérový. Tedy aby do každé výškové úrovně byl přístup pro kočárky, vozíčkáře apod. Z části bývalého zemního kolumbária, o které není zájem a kam se ani po 15 letech nepodařilo ani po různých slevách nájmu umístit ani jednu urnu, jsme udělali okrasný záhonek. Pracujeme i na vylepšení rozptylové loučky. Dále probíhá příprava dalších akcí – hlavní ulice ve Slivenci, tedy Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Homolce budou do konce září podány na stavební úřad s žádostí o stavební povolení, které by tak do konce roku mohlo být realitou. Příští rok nás tedy bude čekat velká stavební akce – je nejvyšší čas, protože hlavně ulice Ke Smíchovu je už v dost zoufalém stavu. Zároveň se čile připravuje rekonstrukce ulic na Habeši. Rekonstrukce můstků v údolí Dalejského potoka je po téměř nekonečných peripetiích podána na stavební úřad. U těchto akcí patří obrovský díky Ing. Simoně Strauchové, která se na nich podílela ne jen z pozice místostarostky městské části, ale také jako pracovnice odboru technické vybavenosti přímo na Magistrátě.

Velmi zajímavý průběh mělo pro naši městskou část poslední zasedání Zastupitelstva Hl. m. Prahy. Prošel totiž návrh za zvýšení financí pro městské části. Byť zvýšení minimální částky na obyvatele z 3000 Kč na 3200 Kč pomůže hlavně velkým městským částem, tak pro nás je zajímavé zvýšení maximální částky z 5500 Kč/obyv. na 6000 Kč/obyv. My máme v současné době dle propočtových koeficientů 5730 Kč/obyv., tak to pro nás bude znamenat cca 800 000 Kč ročně navíc. Dalších 200 000 Kč získáme za zvýšený příspěvek na žáka, celkem tedy budeme mít o 1 mil. Kč ročně víc. Další zajímavou věcí, kterou se mi podařilo na tomto zasedání prosadit, je dotace 9 mil. Kč na výstavbu parku Granátová. Na park jsme konečně získali všechna potřebná povolení, máme vysoutěženou i firmu, takže finance v brzké době velmi smysluplně využijeme.

Po prázdninách začaly zase pravidelné akce. Tou první bylo vítání prvňáčků v aule základní školy – máme letos otevřené tři třídy, v nichž je 74  malých žáčků, což je patrně novodobý rekord. A včera se konal velmi úspěšný Hafík s rekordním počtem psů a zároveň i tradiční Slivenecký burčák, tentokrát ve znamení sto let Československa.

Jana Plamínková