Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

11. 9. 2017

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,

jak jste si asi všimli, přes prázdniny probíhalo na území naší městské části poměrně dost stavebních akcí. Tou největší je pokračující rekonstrukce ulice U Náhonu. Práce pokračují dobře, do konce srpna stavební firma dokončila spodní část po křižovatku s ulicí U Smolnic a vzápětí se vrhne na horní část, až ke křižovatce s ulicí Pod Vysokou Mezí. Podařilo se zrekonstruovat i ulice kolem hostince U Knotků, což hradila naše městská část. Aby Holyně vypadala trochu kloudně, najali jsme architektku, která navrhne pěknou výsadbu zeleně v celém centru.

Rozeběhla se také rekonstrukce půdy našeho úřadu. Domeček na dvoře je již rozebrán, pracuje se na rekonstrukci půdy a na výstavbě bezbariérového přístupu v patře. Při této příležitosti také vyměníme krytinu na celé budově – bonnský šindel na střeše je již dávno za hranicí své životnosti. Na akci jsme dostali dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu.

Pracuje se na dokončení tělocvičny, která by měla být hotová do konce září. Se slavnostním otevřením počítáme 6. října – na tuto akci jste všichni srdečně zváni. Jde o největší stavbu, kterou kdy dělala přímo naše městská část (připomínám, že školku stavěl odbor městského investora), a tak budu skutečně ráda, až bude vše šťastně za námi a děti i dospělí budou moci novou velkou tělocvičnu řádně a bez problémů užívat. Zatím vše vypadá dobře, mírné zpoždění ale není ještě vyloučeno. V mateřské školce proběhla demontáž stávajících VZT jednotek a probíhá montáž těch nových. Jejich výroba trvala osm týdnů, takže i zde máme trochu skluz, nicméně v těchto dnech se již vše řádně chýlí k závěru. Během léta došlo též k natření dřevěných konstrukcí teras a sloupů, a to na školce i modrém pavilonu. Podařilo se rovněž dokončit pobytové terasy nad foyer, které Hlavní město Praha v rámci úspor poněkud nešťastně vyňalo z projektu při stavbě školky.  Nyní je tedy již vše tak, jak to architekt při projektování zamýšlel. Vznikl tak velmi příjemný prostor, kde děti i učitelé mohou trávit chvíle odpočinku.

Ulice na Křenkově je již vydlážděná žulovými kostkami. Nyní již vypadá jako důstojná součást centra naší obce. Ještě chybí vydláždění malými kostkami mramoru – bohužel slivenecký mramor není v současné době k dispozici, což celou akci zdrženo. Je objednán mobiliář, dřevěné molo a zahradnické úpravy. Rovněž ještě zbývá úprava křižovatky u Diamantové, včetně úpravy zeleně a mlatové plochy.

Na hřbitově je dokončena obvodová zeď a pracuje se na přípravě vnitřních zídek, cestiček a schodů v  nové části hřbitova.

Z akcí participativního rozpočtu je už plně dokončená zastávka u Křížku. Pracuje se též na studánce v ulici K Dobré Vodě, která bude dokončena v nejbližší době. Hodiny budou nainstalovány do konce září.  Tím bychom měli hotové projekty pro letošní rok a pomalu se začneme připravovat na projekty pro rok 2018. Pokud máte nějaké nápady, tak si je prosím zatím promyslete, v příštím Mramoru vyhlásíme další kolo.

A nyní naše nejbližší plány. V rámci dokončení sportovního areálu, na který jsme dostali dotaci 5,5 mil., uděláme kompletní opravu oplocení celého areálu. Opravíme i plot u tenisových kurtů a doplníme sítě u umělky. Čeká nás také úprava terénu a valu v souvislosti s dokončením tělocvičny, dodláždění cestiček a plochy před šatnami a další věci, které celý areál zkrášlí.

Jednali jsme s Radotínem a Řeporyjemi o volnočasovém areálu Za okruhem, na který jsme rovněž dostali dotaci. Chceme především opět zprůchodnit cestu mezi novou cestou VC2 a rozvodnou (podél lomu) tak, aby zde vznikl ovál, na kterém bude možné jezdit na kolech, inlinech, ale také na koních. V současné době je cesta zcela zarostlá a pěší i cyklisté jezdí vlastně po poli.  Cesta by měla dál pokračovat do Radotína po červené turistické značce – dnes je to rozšlapáno od koňů ze Zmrzlíku a za deštivých dní se tam nedá vůbec chodit. A konečně chceme zprůchodnit cestu podél lomu na západ až k ulici K Zadní Kopanině. Zde už mnoho cyklistů skončilo za mokra svou jízdu, protože kolo se jim obalilo jílem tak důkladně, že nebylo dále pojízdné. Zbudou-li peníze, chceme vybudovat novou cestu podél skládky Svoboda, takže by zde vznikla z cest jakási šišatá osmička.

Možná ještě v letošním roce na podzim proběhne rekonstrukce vodovodu v ul. K Váze, spíše však až na jaře příštího roku. Habeš přijde na řadu až příští rok z jara. Akci provede PVS. PVK by měla rekonstruovat kanalizaci ve dvou ulicích v Holyni  – Pod Vysokou mezí a Zavátá.

Mnoho projektů postupuje výrazně pomaleji, než bychom chtěli, především kvůli pomalé práci stavebního úřadu na Praze 5. Zde máme v současné době „zaparkované“ hlavní ulice – tedy Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce, které čekají na územní rozhodnutí. Dále chodník podél ulice Ke Smíchovu, kde snad již brzy získáme stavební povolení.  A také park Granátová, kde nás zpoždění obzvláště mrzí, protože i zde máme dotaci, kterou nemůžeme čerpat. A rovněž halu na techniku, kterou velmi postrádáme.

Mysleli jsme si, že výstavbou tělocvičny bude celý školní areál na dlouhou dobu dokončen. Bohužel to ale není pravda. Vzhledem k velkému počtu narozených dětí a vzhledem k tomu, že ministryně školství prosadila, že na školku budou mít  nárok už dvouleté děti, musíme akutně přemýšlet o další školce. Jediné místo, které máme v současné době k dispozici, je pozemek na konci Habeše, kde by měla vzniknout prozatímní školka z kontejnerů. Zároveň se tím sníží tlak na centrum, protože obyvatelé jižní části Slivence budou moci vodit děti do této školky. Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu dětí ve škole jsme také museli zvýšit kapacitu školy, která už byla vyčerpaná. Urgentně musíme dostavět aspoň tři třídy. Musíme ale zároveň zvýšit kapacitu školní jídelny tak, aby postačila rostoucímu počtu dětí ve škole i školce. Na obojí připravujeme projekty.

Na získaném novém pozemku od křižovníků chceme stavět byty a také větší multifunkční sál, který naší obci velmi chybí. Objekt ale obsáhne i další funkce. V říjnu proto uspořádáme participativní plánování, kde se budete moci zapojit do diskuse o tom, co by tam vlastně mohlo a mělo být. Další diskusní akci chceme udělat ohledně územního plánu mezi centrálním Slivencem a Habeší.

Jana Plamínková, Vaše starostka