Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

13. 2. 2017

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané a občanky,

dnes bude má informace poměrně stručná.

V ulici U Náhonu zjistil během zimy mandatář Zavos, že zde máme vodovodní potrubí z polské litiny, a chce ho opět dodatečně vyměnit. To je jistě chvályhodné, nicméně měli s tím přijít tak před rokem. Takto mám obavu, že se výstavba zase zpozdí. Faktem je, že v poslední době u nás došlo k několika haváriím potrubí, které nutnost jeho výměny značně posilují, a to i u ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu, jejichž výstavba se připravuje.

Úspěšně postupuje výstavba tělocvičny, která bez problémů prošla testem těsnosti. V současné době se tam aplikuje stříkaná izolace a připravuje se vše pro instalaci sanitárních zařízení.

Vzhledem k tomu, že ve Fóru zdravého města byly nejpoptávanější akcí chodníky, tak zde uvádím přehled chodníků, o jejichž vznik se dlouhodobě snažíme. Některé jsou již vyprojektované, někde se  letos chystá realizace. Nejdále je zatím chodník – rampa k podchodu Smaragdová. Je hotová dokumentace pro stavební povolení a TSK hodlá akci realizovat již letos  na jaře. U navazujícího chodníku od podchodu Smaragdová k pumpě OMW  připravuje TSK projektovou dokumentaci. Výrazně pokročila také příprava chodníku podél východní části ulice Ke Smíchovu (od  konce Řepkového pole na ulici K Barrandovu), kde je hotový projekt a vyřizuje se stavební povolení. Odbor technické vybavenosti by měl stavbu realizovat v létě letošního roku. U chodníku ze Slivence do Lochkova panuje trochu neshoda mezi námi a odborem rozvoje a financování dopravy.  Ti prosazují akci jako cyklostezku ulicí K Váze, dále ulicí Na Čisté a přes pole do lochkovské ulice K Celinám. My proti této akci nic nemáme, ale zdůrazňujeme, že prioritou je pro nás normální chodník vedoucí podél ulice K Lochkovu. U chodníku od ulice Ke Smíchovu mezi  Domovem seniorů a školou k budoucí zastávce tramvaje  připravuje odbor technické vybavenosti projektovou dokumentaci, takže až bude hotová tramvaj, povede k ní zároveň i chodník. Problém je s chodníkem v západní části ulice Ke Smíchovu – od řadových domů ke křižovatce na Řeporyje, který se nám zatím nepodařilo nikde „udat“. Chodník mezi ulicí Od Rozcestí a Za Fořtem  vázne na majetkových vztazích, stejně jako chodník mezi ulicemi U Svahu a Ke Smíchovu.

Bohužel, majetkové problémy zdržují i plánovanou rekonstrukci bývalé skládky Velká Chuchle. Město na ni má přislíbené docela velké dotace z Operačního programu Životní prostředí, nicméně s výjimkou firmy Explosive Holding nebyl nikdo z majitelů ochoten prodat pozemky pod skládkou za odhadní cenu 247 Kč. Na chuchelské straně chtěli majitelé 1000 Kč, na slivenecké dokonce 2000 Kč, což je zcela nemožné zaplatit. Skládka se tedy bude muset rekultivovat jen v omezeném rozsahu na pozemcích města a státu, což je velká škoda a bohužel i velká promarněná šance.

V poslední době začala opět hrozit změna územního plánu v Lochkově kvůli údajné elektrárně pro blackout. Na výboru územního rozvoje HMP jsem přetlumočila stanovisko Komise pro zajištění energetické bezpečnosti Prahy, jejímž jsem členem, že se starosti o zajištění energetické bezpečnosti Prahy ujímá stát, který žádné elektrárny pro blackout nehodlá ani stavět, ani provozovat, nicméně výbor své rozhodnutí pouze odložil do dubna. Tlak se strany PRE Distribuce na změnu územního plánu je až nepochopitelně silný. Stejně nepochopitelné je, proč prosazují změnu územního plánu nejen pro jejich vlastní pozemky, ale i pro sousední pozemky soukromé firmy Arroniel, která tam chce mít VS, tedy výrobu a služby toho nejtěžšího kalibru. To vše v přírodním parku Radotínsko-  chuchelský háj…

Zítra jsou na programu Rady HMP dvě věci, které jsou pro nás dosti významné. Tou první je požadavek na dotaci 16 mil. Kč na výkup pozemku bývalého ovčína pro víceúčelový obecní objekt, tou druhou schválení dotace na projekt Komunitní centrum Na půdě, kde jsme získali přes  84 bodů a hodnotící komise navrhuje, aby byl náš projekt schválen. Bude ale záležet na Radě a posléze na Zastupitelstvu HMP.

Jak již víte, od března končí Kavárna Selanka. Velmi nás to mrzí, protože si myslím, že současní nájemci jsou nejlepší, které jsme tam v posledních letech měli, ale bohužel se ukazuje, že kavárna se v těchto prostorách neuživí. Musíme se tedy pobavit o tom, co s tímto prostorem bude dál.

 

Děkuji za pozornost.

 

Jana Plamínková