Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

13. 9. 2023

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, dovolte, abych Vás po prázdninové pauze opět uvítala na jednání zastupitelstva MČ Praha –  Slivenec.

Co je u nás nového? Určitě největší novinou je otevření nového pavilonu školy. Ten jsme stihli vybudovat v opravdu ďábelském termínu od konce dubna do konce srpna. Bylo to docela na hraně, protože kolaudaci jsme získali dva dny před slavnostním otevřením, ale jak se říká – konec dobrý, všechno dobré. V pátek 1. září jsme pavilon slavnostně otevřeli za přítomností radních hlavního města Prahy Antonína Klecandy a Zdeňka Kovaříka, a hned v pondělí 4. září do něj nastoupily děti. Pavilon stál 45 milionů Kč. Stal se tak třetí největší investicí do školství v naší městské části za posledních 60 let – po velké školce a tělocvičně. Pavilon bude primárně sloužit jako útočiště pro žáky v době rekonstrukce pavilonů A a B školy, neboť jsme zjistili, že je zhola nemožné udělat rekonstrukci a dostavbu těchto pavilonů pouze během prázdnin. Děti tak bude nutné přemístit vždy na několik měsíců, po které bude probíhat rekonstrukce daného pavilonu. Rekonstrukce obou pavilonů je přitom více než nutná, protože pocházejí  ze 60. let 20. století a jsou v nevyhovujícím technickém stavu, s obrovskou energetickou náročností. Po rekonstrukci navíc v každém pavilonu přibydou tři třídy v každém patře. Přístup do nového pavilonu je z ulice U Sportoviště, kde jsme pro bezpečí dětí dali vybudovat nový chodník. Získání pozemku na tento chodník od soukromého vlastníka nebylo úplně jednoduché, tak jsem velmi ráda, že se to nakonec podařilo. Znovu opakuji, že pavilon je primárně určen pro umístění dětí během rekonstrukce a také umožnil přijmout dvě první třídy. Pokud by nebyl postaven, muselo by se mezi dětmi o přijetí  losovat, protože by bylo možné otevřít pouze jednu první třídu. Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevují stížnosti rodičů na „špatné“  či „nedomyšlené“  uspořádání provozu školy ve vztahu k novému pavilonu, tak zde důrazně upozorňuji, že vnitřní uspořádání chodu školy a školky je pouze a výhradně v kompetenci ředitelky školy a my jí do toho nemůžeme a ani nechceme zasahovat.

Další akcí je rekonstrukce ulice Ke Smíchovu, od Dvora křižovníků po ulici K Váze. Tuto akci pro nás zajišťuje investiční odbor magistrátu. Ulice měla být původně uzavřena do poloviny září, ale nakonec se dokončení protáhne až do 1. října. Klidu si ale příliš neužijeme, protože hned od 2. října bude následovat dokončení rekonstrukce ulice k Lochkovu, které bylo nutné na jaře přerušit kvůli souběhu s rekonstrukcí Barrandovského mostu. Zde už jsou všechny sítě hotové, tak to bude (doufejme) rychlé. V ulici Ke Smíchovu se bohužel sešla zmíněná rekonstrukce s výstavbou našeho bytového domu, kvůli níž bylo nutné také řešit sítě, což občas přineslo dosti drsné chvilky jak pro stavbaře, tak především pro obyvatele z okolních domů, kteří měli po několik týdnů velmi zhoršený přístup do svých domovů. Zvlášť když do toho všeho zapršelo, tak ta situace byla opravdu horrorová. Za toto nepohodlí se občanům opravdu omlouváme. Nyní se ovšem již rýsuje nový uliční prostor a myslím, že to tam bude velmi pěkné.

S rekonstrukcí centra ale nastal problém, se kterým nikdo dopředu nepočítal  – firma Mramor Dobřichovice totiž ukončila kvůli vysokým cenám energie výrobu dlažebních kostek ze sliveneckého mramoru, takže na trhu prostě nejsou. V současném designu bude tedy možné dokončit jen úplné centrum, všude jinde bude mramor jen bílý a tmavý.

Stavba bytového domu pokračuje velmi dobře, dům má již osazena okna, je hotové připojení na sítě  a nyní se pracuje uvnitř budovy. Na dokončení stavby si městská část bude muset vzít od města bezúročnou půjčku.  Naskytla se ale šance získat dotaci na druhou část stavby, tedy na kulturní centrum a novou knihovnu, tak bychom ji rádi využili. Podrobně o tom budu mluvit v bodě 23.

Po dosti dlouhé přestávce se opět rozeběhly práce na rekonstrukci můstků v ulici K Dobré Vodě. Dva můstky se  dokončí, ale před výstavbou čtvrtého můstku je nutné zpevnit třetí můstek, který má velmi špatnou statiku a nákladní auta na něj nemohou vjíždět. A to ještě nějakou dobu potrvá. Celá akce tedy nabírá dosti značné zpoždění, což nás skutečně netěší.

V Holyni je nyní velmi živo. Firma Strabag tam pro Dopravní podnik Hl. m. Prahy finišuje s výstavbou tramvajové trati, která by měla být dokončena v říjnu. Budou zde jezdit linky 4 a 5. Tramvaj bude sloužit hlavně obyvatelům barrandovského sídliště, ale nepochybně bude výhodná  i pro Holyni a pro severní část Slivence. Ze Slivence jsme dali dobudovat chodník mezi Senecurou a školním areálem, takže obyvatelé se na konečnou bez problémů dostanou. Otevření podchodu je součástí celé akce. Po dokončení tramvaje  začne přes Slivenec a Holyni jezdit nová linka z Velké Chuchle do Klukovic, po které už dlouho voláme. Bude mít ovšem dost divokou trasu – ze Slivence ulicí K Holyni (oboustranně) do Holyně, dolů k točně, pak Prašandou ke stávající smyčce tramvaje,  ulicí Werichova do Klukovic, zpět Grussovou kolem nového kostela, Lamačovou a Tréglovou. V Chuchli bude končit nahoře na Hvězdárně – provizorně, než dojde k výstavbě nadjezdu/podjezdu, pak bude jezdit k nové vlakové zastávce. Nevíme zatím přesně, kdy bude provoz linky zahájen. Původně to mělo být krátce po otevření tramvaje, ale vzhledem k uzavírkám se dočkáme spíš až v příštím roce.

Druhou holyňskou akcí je dlouho avizovaná výstavba Kauflandu. Kaufland zde začal budovat sítě pod ulicí U Náhonu a nový kruhový objezd. Bohužel akce Kauflandu a Dopravního podniku nebyly dobře zkoordinovány, což nám způsobilo nemalé komplikace – např. když v srpnu Dopravní podnik zavřel vjezd do Holyně, aniž bychom to věděli a aniž tam bylo instalováno jakékoli dopravní značení, s tím, že to měl zajistit Kaufland. Stálo nás docela dost úsilí, abychom vše napravili. Ulice U Náhonu měla být uzavřena do konce října, ale zdá se, že to nestihnou a že bude uzavřena déle.

Máme za sebou velmi povedený a událostmi nabitý víkend, kdy probíhal zároveň Burčák s bohatým programem, Hafík a výstava modulové železnice, tak doufám, že to většinu z vás pozitivně naladilo.

Jana Plamínková