Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

14. 9. 2020

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

vítám vás na prvním poprázdninovém zastupitelstvu. Měli jsme mimořádné zastupitelstvo před necelým měsícem, tak to dnes bude – doufám – docela krátké.

Hlavní zprávou je, že výběrová komise už vybrala zhotovitele našich hlavních komunikací. Doufám, že v brzké době ho potvrdí Rada HMP a pak už se uzavře smlouva a začne se stavět.

Velmi dobrou zprávou je, že jsme na zářijovém zastupitelstvu HMP získali další peníze na výstavbu cest a výsadbu zeleně, dohromady 7,7 mil. Kč. Uspěli jsme přitom v tvrdé  konkurenci ostatních městských částí, neboť peníze byl účelově určeny na projekty týkající se adaptační strategie na změnu klimatu a na rozvoj bezmotorové dopravy. Chceme za tyto peníze odkoupit od křižovníků pozemek na stavbu cyklostezky mezi řeporyjskou křižovatkou a nově vybudovanou cestou na Řeporyje (zároveň zde vyřizujeme vše potřebné ke stavbě regulérní cyklostezky v příštím roce), prodloužit cestu v pokračování ulice U Smolnic a napojit ji na zmíněnou cestu do Řeporyjí, vybudovat propojovací cestu z ulice Na Přídole na jih k nové polní cestě na Chuchli či udělat z ulice K Cikánce novou zelenou cestu k novému sadu, kterým rozčleníme obří pole mezi Slivencem a Habeší. A ve spolupráci s Velkou Chuchlí bychom rádi obnovili prastarou polní cestu mezi Slivencem a Malou Chuchlí v prodloužení ulice Granátová za starou solnicí, což umožní odlehčit velmi frekventovanou cestu do Chuchelského háje podél lesa.

Máme dále vysoutěženou rekonstrukci povrchu v ulici Na Korálově, takže, pokud to dnes schválíte, budeme moci ještě před zimou tuto ulici v nepěkném stavu dát do pořádku. Je to oprava ve stejném duchu jako u ulic U Sportoviště či K Váze – ještě ne definitivní povrch, ale stav, ve kterém budeme moci na definitivní rekonstrukci v klidu čekat.

Pan architekt Vajtr již dokončil projekt na rekonstrukci a dostavbu obou školních pavilonů. Bohužel mnohé věci z původního projektu bylo potřeba zcela předělat, např. střechu či topení. Nyní je potřeba získat stanoviska dotřených orgánů a stavební povolení a pak už můžeme začít vybírat stavební firmu (jen na celou akci ještě musíme sehnat peníze, což se doufám podaří). Akce se ale docela určitě nestihne během letních měsíců, tak nás čeká nelehký úkol vymyslet, kam s dětmi po dobu rekonstrukce. Na havarijní rekonstrukci historické budovy školy už máme vybranou zkušenou firmu, která se těmito sanacemi popraskaných budov zabývá – to budete také dneska schvalovat. Firma zpevní jak základy budovy pomocí mikropilot, tak i stáhne budovu pomocí táhel.

Bod Architekti již dokončili studii Polyfunkčního domu a nyní pracují na projektu pro sloučené územní a stavební řízení.

Je vypsané stavební řízení na barrandovskou tramvaj. Během krátké doby by již mělo být vydané stavební povolení, pokud se zase někdo neodvolá.

Máme zbrusu nové vodoprávní povolení na šest starých studní ve Slivenci i v Holyni. Některé chceme využít na zálivku zeleně, abychom na ni nemuseli plýtvat pitnou vodou, další máme jako záložní zdroje pro případ nouze. Jeden nikdy neví….

TSK již patrně dokončila rampu na zastávku Smaragdová, byť tam jsou dosud četné nedodělky, které budeme chtít odstranit.  Investiční odbor MHMP dokončil stavbu chodníku k nové tramvaji. A my jsme během léta vybudovali nové psí hřiště za ekoduktem. Jak jsem si všimla, tak si oblíbili nejen psíci, ale běhají tam i děti…

Bohužel se nám tu v poslední době rozmohlo  zaplocování pozemků v zeleni. Máme vyjádření od odboru ochrany prostředí i od odboru územního rozvoje MHMP, že v zeleni (ZMK) si nikdo nemůže zaplocovat pozemky. Stejně tak není možné zaplocovat kusy pole, jako se to stalo v ulici K Cikánce. Aktivně se proti tomu bráníme, bohužel vše musíme řešit se stavebním úřadem na Praze 5 a to je na dlouhé lokte.

Rada HMP schválila převzetí našich lamp v parku Granátová. Ještě to musí ve čtvrtek schválit zastupitelstvo  HMP a pak se  už budou patřit městu. Zní to banálně, ale Ing. Musilová s tím měla neuvěřitelné množství práce. Díky tomu, že tu práci odvedla precizně, bylo ale předání velmi rychlé, takže jí tímto velmi děkuji. Zcela jiný případ jsou bohužel lampy v ulici Na Kraji, které uvízly v jakémsi „polopřevodu“. Před lety je měl soukromý stavebník předat městu a my jsme až nyní zjistili, že se tak nestalo. Proč se tak nestalo a jak celou situaci nyní napravit, to nás nyní docela zaměstnává. Hlavně ovšem, že celou dobu svítí, ač tedy netušíme, kdo to vlastně platí, když jsou ničí ….Řešíme to s Technologiemi hl. m. Prahy.

Napsala jsem dopisy náměstkům primátora Petru Hlubučkovi a Adamu Scheinherrovi ohledně našich připomínek k rozšíření okruhu a vyzvala je, ať jsou s námi solidární a pomáhají nám naše požadavky prosadit. U nových částí okruhu se totiž městským částem slibují tunely, zahloubení, mraky zeleně atd. – a my tady budeme obětováni, protože už se  tu jednou okruh povolil a teď jde o „pouhé“ rozšíření? Je celkem pochopitelní, že s tím nemůžeme souhlasit.

„Provizorka“ mezi Slivencem a Lochkovem už má stavební povolení. Na městě se nyní připravuje dokumentace pro výběr zhotovitele. Takže příští rok by se silnice mohla opravit a pak sjezd z okruhu regulérně otevřít. Výrazně se tím uleví centru Slivence.

Pokrok nastal i u obou starých skládek. Na skládce Velká Chuchle už získaly kotvy pravomocné stavební povolení, takže tam v červenci opět nastoupila firma Cetus plus a začala pracovat na druhé polovině kotev. Složitý výkup pozemku s mnoha majiteli  bez problému prošel zastupitelstvem HMP. Majetkově už je skládka tedy vypořádána,  až na pozemky bývalého chuchelského místostarosty dr. Klána, který dal Prahu k soudu a požaduje odvezení skládky ze svých pozemků (!!!). Mandatář a investiční odbor se s ním  snaží vyřídit vše směnou pozemků.

U skládky Svoboda začal odbor ochrany prostředí pracovat na projektu revitalizace. Shodli jsme se na tom, že rekultivace bude mít několik fází – někde stačí jen pozemky vyčistit a dosázet, což bude rychlé, jinde (v místě největších hald) budou nutné větší, složitější a delší změny.

Velký pozemek jižně od rozvodny (3 ha), který patří magistrátu, město propachtovalo Českému svazu ochránců přírody. Ti na různých místech v našem okolí chovají ovce a kozy na údržbu různých chráněných lokalit a na pozemku chtějí pěstovat (mimo jiné) vičenec ligrus, což je rostlina lahodící oku, která  navíc láká motýly. Myslím, že s mladými lidmi, kteří pozemek získali, bude velmi dobrá spolupráce.

Jana Plamínková