Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

15. 2. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Dovolte, abych Vás seznámila s novinkami v naší městské části.

Stále se připravuje velká akce na rekonstrukci komunikací, kde snad konečně Hlavní město Praha v nejbližší době uzavře smlouvu s vítězným konsorciem firem Porr a Subterra. V březnu počítáme se začátkem výstavby velké retenční nádrže v ulici K Homolce, v dubnu či květnu by se mělo začít s rekonstrukcí ulice Ke Smíchovu od křižovatky s ulicí k Holyni směrem na východ (k Barrandovu). Vše se musí ještě  koordinovat s PRE distribuce, která chce přes Slivenec táhnout kabely od nově budované rozvodny v Lochkově do  trafostanice v ulici K Váze  a dále na Barrandov, a také se síťaři z Vodafonu a s  THMP (Technologie Hl. m. Prahy) – aby se nestalo, že sice budeme mít nové ulice, ale v nich zůstanou staré stožáry veřejného osvětlení na hranici životnosti.

Jak jste si asi všimli,  THMP u nás začalo na základě našich žádostí  obnovovat lampy tam, kde nejvíc překážely. Vyměnili tak tři lampy v Nefritové a  jednu nad úřadem – v místech, kde byly umístěny uprostřed chodníku a opravdu tvořily překážku v pohybu po chodníku.

Výrazně jsme pokročili s projektem na dostavbu školních pavilonů. Projekt je od prosince podaný na stavební úřad Prahy 5 a pevně doufáme, že do konce února bude mít stavební povolení. Zároveň máme i souhlas s projektem od jednoho ze sousedů, pana Myšičky. Ten je pro nás důležitý, protože bez jeho souhlasu bychom nemohli vyměnit okna u šaten ani je zateplit, protože bude nutné tyto věci dělat přímo z pozemku pana Myšičky. Zatím nemáme souhlas od dalších sousedů, manželů Krejčových, ale od nich naštěstí nic nepotřebujeme a ani jim do jejich práv nijak nezasahujeme. Projekt má bohužel zpoždění, protože dělat něco v dnešní době, kdy úřady fungují napůl a někdy ani to ne, je poměrně náročné. Nicméně pokud vše půjde dobře a v půlce března získáme pravomocné stavební povolení, jsme stále ještě schopni zahájit o prázdninách rekonstrukci a nástavbu pavilonů.

U havarijní rekonstrukce historické budovy školy jsme využili situaci, že od ledna děti opět nechodí do školy, a dohodli jsme se s firmou KosKonsult, že práce udělají už během zimy. Budovu nyní velmi důkladně zpevňují zvenčí i zevnitř. Jde o opravdu velký zásah, byť – naštěstí – nebude moc viditelný: většina lan totiž bude zasekaná do fasády, do zdí či do podlah. Některé změny nicméně děti i jejich rodiče uvidí, hned jakmile s vrátí do školy. V létě se pak budova dočká nové fasády. Ta byla v havarijním stavu již loni a možná si pamatujete, že jsme měli již vysoutěženého zhotovitele nové fasády, nicméně kvůli trhlinám jsme byli nuceni zakázku zrušit a věnovat se statickému zabezpečení budovy. Nyní tedy, doufám, již na fasádu dojde bez problémů.

Od ateliéru Bod architekti jsme obdrželi hotový projekt společenského sálu, nové knihovny a bytového domu. Nyní shánějí stanoviska dotčených orgánů státní správy, aby mohli projekt podat na stavební úřad. Zároveň se snažíme sehnat dotace, protože projekt bude poměrně značně finančně náročný.

Projekt chodníku do Lochkova již má stavební povolení, takže by se mohl dočkat ještě letos realizace (bude-li mít investiční odbor MHMP na něj  peníze, což není bohužel jisté).

Jak už jsme oznámili na minulém zastupitelstvu, současný pan tajemník odchází do důchodu. Vypsali jsme proto výběrové řízení a od dubna budeme mít nového pana tajemníka, Ing. Mlčocha.

Jinak máme bohužel stále zrušené všechny akce, protože pořád trvá nouzový stav. Podařilo se aspoň zčásti zprovoznit knihovnu, kde si mohou občané vyzvednout předem objednané knížky.  Zima je nicméně krásná, po mnoha letech se dá v pohodě jezdit na běžkách všude v okolí Slivence a potkala jsem běžkaře i přímo v obci, taky se dá bruslit na rybníku, tak doufám, že ta omezení zvládneme a díky očkování se budeme moc už brzy vrátit k normálnímu životu.

Co se týče očkování, tak máme přislíbeno na pátek očkování našich seniorů mobilním týmem z nemocnice Na Františku, tak nám držte palce, ať to klapne, protože vakcín je opravdu kritický nedostatek.

Jana Plamínková