Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

16. 12. 2019

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Vítám vás na posledním  zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec v končícím roce 2019.

Mám-li tento rok bilancovat, tak byl pro naši městskou část velmi úspěšný. Úspěšně jsme realizovali tři velké vlastní investiční akce – rekonstrukci jídelny a kuchyně, výstavbu nové školky a dokončení parku Granátová, na které se podařilo získat dotace z magistrátu i z operačních programů, takže jsme tyto velké stavby v hodnotě téměř 70 mil. Kč finančně zvládli.

Kromě toho máme za sebou i bezpočet menších akcí, jako je hřiště Na Louži v Holyni, nová hala pro uskladnění naší techniky v Granátové, rekonstrukce ulice U Vápenice, stavba nových cest za okruhem (podél skládky Svoboda a k novému lesíku), rekonstrukce přízemí našeho úřadu, kde vznikla nová úřední místnost, či úpravy hřbitova.  Rozeběhla se i výstavba cesty do Řeporyjí, na kterou se obzvlášť těším, protože umožní se bezpečně pěšky nebo na kole dostat do sousední městské části. Bohužel jsme zatím nezískali od Křižovníků pozemek na vybudování cesty od křižovatky s ulicí K Barrandovu k Austisu, což bezpečnost nové cesty zatím poněkud kazí, ale doufám, že v příštím roce tento nedostatek napravíme.

A hlavně se udála jedna věc, na kterou tu všichni již mnoho let čekáme: naše hlavní komunikace (Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce a Do Chuchle) se v létě dočkaly stavebního povolení! Akce je kompletně v režii investičního odboru Hlavního města Prahy. Nyní musí nejprve Rada HMP a posléze i Zastupitelstvo HMP schválit tzv. záměrový tisk, což očekávám, že se stane v lednu. Zároveň již vysoutěžená firma DIK zpracovává dokumentaci pro výběr zhotovitele, která bude hotová v únoru (možná jste si všimli, že tady v listopadu pobíhali jedinci s teodolity a zaměřovali naše ulice). Posléze se musí vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele zakázky, což moc rychlé nebude. Nicméně v druhé polovině příštího roku by se mohlo začít. Rekonstrukce bude trvat 4-5 stavebních sezón, vzhledem k tomu, že musí být vždy zajištěna dopravní obslužnost, a vzhledem k tomu, že Slivenec nemá moc objízdných tras. Nicméně poté by už konečně měla být všude dešťová kanalizace, takže chodci nebudou ocákáváni sprškami špinavé vody od projíždějících aut, chodníky, po kterých se dá chodit, a ulice se slušným povrchem.

Stavební povolení na rekonstrukci ulic už má i lokalita Habeš, kde se ho podařilo získat neobyčejně rychle.  Investiční odbor magistrátu se také snaží dále posouvat lokalitu jihozápadního Slivence, kde nyní usiluje o stavební povolení. U  chodníku do Lochkova vyvstaly problémy s jedním z majitelů pozemků na lochkovské straně – nyní se to intenzivně řeší. Na jaře se začne stavět chodník k tramvaji a Kauflandu, který již získal stavební povolení.

Dokončili jsme architektonickou soutěž na Polyfunkční dům a vybrali vítěznou firmu Bod Architekti, která už odevzdala studii obou objektů. Nyní k tomu dáváme připomínky. V příštím roce doufám získáme stavební povolení a další rok bychom mohli stavět, pokud seženeme finance. Projekt rozšíření školy je už podaný na stavebním úřadě a čeká na stavební povolení.

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo výstavbu protihlukové stěny na Habeši. Tato stěna díky tomu, že je vysoká, opravdu docela účinně chrání před hlukem – na rozdíl od velmi nízké původní stěny, která pronikání hluku do Slivence prakticky vůbec nebrání. Proto budeme usilovat o její zvýšení.

Velmi intenzivně jsem se v poslední době zajímala o výstavbu tramvaje a Kauflandu. Tramvaj získala stavební povolení na tzv. nultou etapu, což je úprava točny a prvních 40 metrů kolejí. Vzhledem k obrovskému a sofistikovanému odporu obyvatel Kaskád 3 je to nesporný úspěch. Výstavbě 1. etapy do zastávky Holyně nyní brání prakticky už jen developer Ekospol, ale i zde podle slov generálního ředitele DP Ing. Witowského už směřují k dohodě. Výstavbě Kauflandu zatím brání nedohoda s Dopravním podnikem – proč se zatím nedohodli, je záhadou nejen pro mě, ale i pro některé lidi v Dopravním podniku. Každopádně se konečně začala intenzivně připravovat i 2. etapa, tedy ze zastávky Holyně do zastávky Slivenec. Tak doufám, že ten chodník, co na jaře vznikne, nezůstane dlouho opuštěný.

Co se týče pronájmu objektů ve správě městské části, tak se po delší době v centru opět otevřela kavárna, tentokrát pod názvem Bistro zastávka. Věřím, že si tam najdete cestu, protože kavárna se u nás udrží, jen když bude mít dost zákazníků. Prostor působí příjemně a ceny jsou příznivé, tak neváhejte. Rovněž se nám podařilo konečně smysluplně pronajmout prostor, kde měla být původně lékárna. Nyní tam působí fyzioterapeutky, k nimž se už můžete objednávat, stejně jako k lékaři MUDr. Čupkovi.  Objekt bývalé školky a drogerie je tak konečně celý smysluplně využíván.

Jana Plamínková