Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

17. 12. 2014

Vážení a milý Sliveňáci a Holyňáci,

dovolte, abych Vám podala poslední zprávu o událostech v naší městské části v letošním roce.

Všechny součásti kanalizačního systému v lokalitě Na Přídole jsou již plně funkční a mohou být spuštěny již na začátku nového roku po kolaudaci, pokud ovšem PVK nebude předem vyžadovat definitivní povrchy komunikací. V tom případě by vše bylo spuštěno až v dubnu, ale čerpadlům a dalším součástkám, které jsou nyní zatopené vodou, období bez funkce příliš neprospěje.
V prosinci byla konečně zahájena rekonstrukce ulice K Holyni. V současnosti se dělá spadiště dešťové kanalizace. Příznivé počasí zatím umožňuje bezproblémové provádění prací, tak doufejme, že to vydrží. Příští rok se bude v rekonstrukci pokračovat a pevně doufám, že plynule naváže i ulice U Náhonu.

Dokončili jsme výstavbu hřiště u mateřské školy. Je velmi pěkné, neobvyklé a kreativní, běžte se na něj někdy podívat. Věřím, že se na jaře, až se ještě zazelená novou trávou, bude líbit i našim mrňatům.

Zdárně pokračuje rekonstrukce domu č.p. 315. Již máme podepsanou smlouvu s budoucím nájemcem, takže půjde-li vše dobře, tak by v březnu mohla být kolaudace a v září by zde mohla ordinace lékaře a lékárna začít fungovat. Co se týče prostoru bývalé školkové zahrady, tak zatím přemýšlíme o tom, že bychom tam udělali veřejně přístupnou posilovnu pro veřejnost (nechci říkat pro seniory, protože prvky, které bychom tam rádi instalovali, by měly sloužit všem věkovým skupinám). Alternativou je parčík nebo hřiště pro děti, ale těch už myslím máme dost…

V minulých týdnech proběhla výběrová řízení na rekonstrukci šaten fotbalistů a na revitalizaci centra Slivence. Obě stavby budou zahájeny na jaře. Vzhledem k tomu, že v centru se bude souběžně s revitalizací dělat i zateplení Švestky, počítejte prosím s tím, že provoz v centru bude na jaře a v létě významným způsobem omezen. Odměnou nám ale bude důstojné prostředí pro konání našich akcí na parkovišti u rybníka, logičtější vedení cest, doplnění zeleně a vůbec celková kultivace prostředí.

Pokud nebudou významným způsobem posíleny finanční prostředky pro naši městskou část, pak budeme v příštím roce především kofinancovat čtyři výše zmíněné evropské projekty. Na mnoho jiných věcí nám už bohužel nezbyde. Pokud peníze navíc získáme (a věřte prosím, že se o to velmi usilovně snažím), tak bychom ještě chtěli udělat rekonstrukci ulice U Sportoviště a rekonstrukci nádvoří ve škole.

Vzhledem k tomu, že Hlavní město bude mít rozpočtové provizorium, budeme ho mít do února i my. Do té doby se ukáže, jak na tom s penězi vlastně jsme.

Před nějakou dobou to již vypadalo nadějně s rekonstrukcí obslužné komunikace pro Pražský okruh (tzv. provizorkou). Bohužel se ukazuje, že komunikace je zčásti v rozporu s územním plánem. Dokud se nepodaří změnit územní plán, tak se s ní asi nic nestane a řidiči budou dál při sjezdu z okruhu narážet na nesmyslné bariéry…

Máme již připravené smlouvy s Abbey, které umožní vyřešit vztahy s naším největším developerem. Získáme od nich peníze a pozemek, na kterém chceme udělat velký krásný park a hřiště pro děti. Dohady se ale táhnou již dva roky, tak doufejme, že nyní se vše podaří dotáhnout do zdárného konce.

Dovolte, abych na závěr všem popřála hezké vánoční svátky a šťastný a veselý nový rok 2015.

Jana Plamínková, Vaše starostka