Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

17. 12. 2018

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,

Vítám vás na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2018. Budu velmi stručná.

Končící rok byl pro nás velmi úspěšný. Byla dokončena rekonstrukce ulice U Náhonu, vybudován chodník k ulici K Barrandovu, máme nový vodovod ve Frančíkové a začíná se nový vodovod stavět i v kolmých ulicích. Byla postavena protihluková zeď na odbočce z Pražského okruhu na ulici K Barrandovu. Na ulici K Barrandovu je položen tichý asfalt.

Začali jsme s výstavbou parku Granátová, která velmi dobře pokračuje a bude na jaře dokončena. V parku se v současné době buduje veřejné osvětlení, síť cest a jsou tam již založeny stromy. Zároveň se betonují základy pro halu, kde budou uskladněna  vozidla stroje na údržbu parku i městské části. Dokončili jsme také úpravy na hřbitově. Nová část hřbitova je již kompletně hotová a celý hřbitov byl opatřen rampami pro bezbariérové nájezdy. Vylepšení se dočkala i  rozptylová  loučka.

Dokončili jsme také velkou rekonstrukci sportovního areálu, který má nyní konečně podobu, jakou by podobné areály měly v 21. století mít.  Za okruhem byl položen nový asfalt na stávajících cestách  tak, aby tam mohli dospělí i děti jezdit na kolech, koloběžkách  či na inlinech. Máme tam vytyčeny i další cesty, ale bohužel jejich výstavba či rekonstrukce si vyžádá různá povolovací řízení a tudíž o hodně více času, než jsme původně počítali. Na obecní louce jsme vybudovali workoutové hřiště. Začala výstavba hřiště Na Louži v Holyni, která bude z větší míry udělána letos a dokončena také až na jaře.

Nezapomínáme ale ani na projekty, protože jen ty zajistí úspěšný rozvoj naší městské části v dalších letech. Máme stavební povolení na chodník k tramvaji – jen ta tramvaj, kterou zařizuje Dopravní podnik, má stále zpoždění. Úspěšně se rozeběhla soutěž na Polyfunkční dům Slivenec, kde bychom koncem ledna měli obdržet návrhy od šesti vybraných architektonických ateliérů. Podali jsme do Operačního programu Praha – pól růstu žádost o  dotaci na stavbu  mateřské školy v ulici Frančíkova a vzhledem k velmi vysokému počtu bodů, které jsme získali,  doufáme, že v konkurenci s ostatními projekty uspějeme. Připravujeme rekonstrukci školní kuchyně a jídelny – projekt je podaný na stavební úřad již od 30. 8. Během velmi krátké doby očekáváme získání stavebního povolení tak, abych mohli vysoutěžit zhotovitele a vše o hlavních prázdninách spustit. Bude to opravdu velká akce za cca 25 mil. Kč, proto musí být perfektně připravena, aby výuku omezila co nejméně. Nicméně rekonstrukce je nutná, kapacita kuchyně ani jídelny už současnému počtu dětí opravdu nestačí.  Půjde o největší akci naší městské části v letošním roce. S předstihem také připravujeme projekt na rozšíření kapacity obou školních pavilonů ze 70. let, u něhož počítáme s realizací v létě roku 2020. Bohužel jeden projekt se vleče a nedaří se ho urychlit. Jde o rekonstrukci našich hlavních komunikací, kterou pro nás zajišťuje Hlavní město Praha. Mandatář Zavos podal v říjnu na stavební úřad Prahy 5 žádost o  stavební povolení. V prosinci nicméně stavební úřad řízení zastavil pro špatnou kvalitu podkladů. Vše se tedy musí dopracovat a podat v lednu znovu. Jde o nekonečný příběh a slučování obou investičních odborů, které v současné době na Magistrátě probíhá, celou situaci ještě komplikuje.

V příštím roce se ale nechceme věnovat jen stavbám. V poslední době vzbuzuje ve Slivenci emoce působení našeho strážníka. Budeme se proto mnohem více než dosud věnovat zlepšení spolupráce s Městskou policií. Do Mramoru bychom chtěli dát dotazník na toto téma. Pokud byste se na něm chtěli podílet, tak budu velice ráda. A dále bychom se chtěli příští rok mnohem více věnovat situaci našich seniorů. Mám teď na mysli naše spoluobčany v opravdu pokročilém věku, kterým bychom rádi usnadnili a zpříjemnili život v naší městské části. Další dotazník v březnu se proto bude zabývat tímto tématem. A konečně třetím důležitým tématem by mělo být zlepšování ovzduší v naší městské části. Máme zde nejvyšší koncentrace kancerogenního benzo[a]pyrenu v celé Praze, přičemž příčinou je jednoznačně topení uhlím. Do Mramoru bych chtěla dát článek k tomuto tématu. Zároveň zde existují hned dva dotační tituly na zlepšování stavu ovzduší: kotlíkové dotace hrazené z evropských fondů, kde občané mohou získat až 127 000 Kč, a Čistá energie Praha, kde lze získat až 70 000 Kč. Je třeba identifikovat příčiny, proč lidé topí neekologickými palivy, a co nejvíce  našich spoluobčanů přesvědčit ke změně vytápění. Zároveň se budeme snažit jim v tom maximálně pomoci.

Závěrem dovolte, abych vám všem popřála hezké vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového roku 2019.

Jana Plamínková