Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

17. 6. 2015

Vážené a milé sousedky, vážení a milí sousedé,

po delší prázdninové přestávce se opět ozývám s porcí novinek. Rekonstrukce ulice K Holyni je v poměrně značném skluzu, který zapříčinila výstavba a  posléze o  dva měsíce zpožděná kolaudace nového vodovodu. Nyní se stavbaři snaží skluz co nejvíce dohnat. Bohužel odbor dopravy nepovolil uzavřít ulici celou najednou, proto se výstavba dělá na třetiny. To celou akci poněkud zdržuje. První etapa by nicméně měla být hotová již v době, kdy budete číst tento Mramor. Poté se neprodleně začne s druhou etapou (po Návětrnou) a doufejme, že se do zimy stihne i třetí. Pokud přijde brzy sníh, tak hrozí reálné riziko, že se třetí etapa, tedy mezi Návětrnou a ulicí K Barrandovu, dokončí až na jaře.

V nejbližší době se rovněž začne soutěžit ulice U Náhonu. Zde lze reálně čekat zahájení stavby na jaře. Ve čtvrtek 10.  září proběhlo zasedání zastupitelstva HMP, kde jsem předkládala dva tisky důležité pro Slivenec: jednak přesun 4 mil. Kč z TV Slivenec na rekonstrukci nádvoří ve škole, jednak schvalování koupě pozemku a zároveň i částí ulic Na Kraji, Na Bělici a Na Korálově. Oba tisky byly schváleny, za což jsem tedy opravdu ráda. Ubydou nám tak hned dvě starosti – podle mého názoru ulice mají být dlouhodobě v majetku města a městských částí, a je nepochybně dobře, že to tak nyní bude i v jižní části Slivence. A hlavně a především mám radost z toho nádvoří, protože peníze nám umožní se v brzké době zbavit této velké slivenecké ostudy. Určitě nebude jednoduché skloubit rekonstrukci s běžným provozem školy, ale věřím, že se to podaří, protože situace tam už je vysloveně nebezpečná.Během léta se podařilo zkolaudovat bývalou školku, kde v patře v minulých týdnech zahájila provoz Fit Švestka s  atraktivními kursy pilates, jógy a dalšími. V přízemí se již chystá ordinace lékaře a lékárna, které by měly být otevřeny koncem října či na počátku listopadu. Rovněž nově zateplený dům č.p. 22 je již zkoulaudovaný. Navíc je v něm i opravená vzduchotechnika, která umožňuje Selance vařit, a nový plynový kotel. Dokončené a předané jsou i šatny fotbalistů. Ke konci se chýlí i rekonstrukce centra. Ta se stala v posledních týdnech pro všechny na úřadě noční můrou, neboť stavební fi rma se s dodržováním termínů příliš neobtěžuje a chvíli to dokonce vypadalo, že se bude muset zrušit program Sliveneckého burčáku. Nakonec ale dokončili aspoň prostor parkoviště tak, že se na něm akce mohla konat, za což jsme tedy byli všichni rádi. Myslím ale, že v centru se klube opravdu pěkný prostor, ať už jde o novou promenádu podél rybníka, o nové cestičky parkem, nový chodník, který do centra krásně zapadl, či houpadla, jejichž trvanlivost děti během Burčáku řádně otestovaly.

Během prázdnin se rovněž rozeběhly práce na výstavbě polních cest, které na území Slivence a Lochkova vyprojektoval a provádí Státní pozemkový úřad. Cesty budou dokončené na přelomu září a října. Byť nejsou dokonalé, tak určitě zlepší nabídku procházek a projížděk na kole po naší městské části. My bychom si je představovali vedené trochu jinak, ale v  tomto případě platí úsloví a darovaném koni a jeho zubech. Bohužel mám i  jednu špatnou zprávu: V  posledních dnech se objevily znepokojivé informace o  výstavbě plynové elektrárny určené pro případ blackoutu, která by se měla stavět na hranici Slivence a  Lochkova. Samozřejmě proti záložním zdrojům lze těžko něco namítat, ale v tomto případě by se mělo jednat o poměrně velký zdroj a těžko lze očekávat, že někdo vynaloží miliardy, aby pak čekal roky na výpadek proudu. Velká část území by se navíc měla přesunout do kategorie VS v územním plánu, což umožní zástavbu obřími sklady a podobnými „vymoženostmi“. Návrh na změnu územního plánu již prošel komisí pro změny územního plánu a mělo se o něm jednat na posledním výboru územního rozvoje, nejde tedy o nic, co by si někdo vymyslel, ale o opravu reálnou hrozbu. Každopádně vás budeme včas informovat.

Jana Plamínková, Vaše starostka