Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

17. 6. 2019

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,

od minulého zasedání došlo k mnoha změnám, o kterých bych vás chtěla nyní informovat.

Máme za sebou na úřadě velké stěhování. Podatelna, ověřování, Czechpoint, evidence obyvatel, hroby, poplatky, psy a další nejčastěji poptávané služby jsou nyní v přízemí proti poště, kde býval Klub seniorů. Tyto služby jsou tak nyní pro občany lépe přístupné. Nahoře už máme připravené místo pro tajemníka a doufám, že tentokrát už někoho seženeme. Zatím nám přišly do výběrového řízení dvě obálky s nabídkami.

Jak asi víte, u ulice Návětrná, již na území Prahy 5, chtěl opět stavět developer EUFI. IPR dal ale k jejich projektu negativní stanovisko, neboť projekt je dle nich předimenzovaný a neodpovídá ani okolním stavbám pro nerušící výrobu, ani okolním rodinným domům. Navíc část budovy, kde má být administrativa, obsahuje dle nich (i dle nás) byty 2+kk, což je v rozporu s územním plánem. Z dalších staveb se nyní připravuje nová pumpa a občerstvení KFC u křižovatky na Řeporyje, tento projekt ale vypadá bezproblémově.

Dále jsme jednali o rekonstrukci komunikací v jz. části Slivence. Problémy nastaly v místě, kde má být retenční nádrž na dešťovou vodu, protože město nevlastní všechny pozemky. Naštěstí manželé Vorlíčkovi souhlasili s výměnou svého pozemku, který potřebujeme, za jiný magistrátní pozemek. To nám hodně pomůže.

Měli jsme velké jednání na Praze 5 ohledně staveništní komunikace firmy FINEP. FINEP chce totiž udělat svou staveništní komunikaci těsně za holyňskými domy, v pokračování ulice Pod Vysokou Mezí. To my v žádném případě nehodláme dopustit. Staveništní komunikace je totiž od počátku plánována a povolena z Barrandova. Je hezké, že Praha 5 si uzavřela s FINEPem Memorandum, podle něhož se bude snažit hledat jiné řešení, ale našla ho bohužel na úkor našich občanů. Snažíme se nyní vyjednat kompromis, tedy že komunikace půjde ve stopě budoucí tramvaje a bude ústit na ulici U Náhonu až těsně u křižovatky s ulicí K Barrandovu. Vše ale záleží na postoji majitelů tamních pozemků.

V pátek začíná – hned po vydání posledního školního oběda – velká rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Dnes nám Rada HMP přidělila na tuto akci dalších 10 mil. Kč, takže pokud to ve čtvrtek schválí i zastupitelstvo HMP, tak bychom ji měli mít bez problémů finančně krytou.

Ve čtvrtek by měla být kolaudována naše nová školka na Habeši. Je tam ještě dost věcí k dokončení, tak doufejme, že kolaudace proběhne dobře. Městská část ale bude muset hradit platy dvou chův (1,5 úvazku) ve třídě dvouletých dětí, neb na to nelze sehnat peníze nikde jinde. Je tam přihlášeno 13 dvouletých dětí. Navíc si škola požádala o finance na dovybavení nové školky a jídelny. To zde budeme mít jako bod, tak to nyní nebudu rozebírat.

Dnešní Rada HMP také schválila výkup pozemků skládky Svoboda. O to jsem usilovala od podzimu, takže jsem ráda, že se nakonec vše podařilo. Nyní to ale ještě musí schválit zastupitelstvo HMP. Poté by pozemky měl zrekultivovat přímo odbor ochrany prostředí HMP, takže nakonec by zde měl být zelený kopeček. Už se na to těším.

A poslední dobrá zpráva: dostali jsme peníze na výsadbu stromů a zatravnění starých cest. Než se tedy podaří vykoupit všechny pozemky na cyklostezku na Řeporyje, což bude nějakou dobu trvat, protože hlavně u rozhraní katastrů Holyně a Řeporyje je několik problémových pozemků s velkým množstvím spoluvlastníků, tak chceme tento pozemek zatravnit a udělat tam pěšinu. Stejně tak budeme postupovat i u pozemků kolem skládky Svoboda a u pozemku, který vede k nově vysázenému lesíku za okruhem. Zlepší se tak nejen prostupnost krajiny, ale také se rozčlení ta příliš veliká pole a zvýší biodiverzita.

RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka