Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

18. 6. 2018

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Scházíme se dnes na jednom z posledním zasedání v tomto volebním období (volby jsou, jak víte,  vyhlášeny na 5. – 6. října 2018) a já přicházím s pravidelnou porcí informací z naší městské části. Řádné jednání budeme mít ještě v září a budeme dělat ještě mimořádné zasedání kvůli výběrovému řízení na park a kvůli připomínkám k Metropolitnímu plánu v červenci – termín musíme dohodnout. Připomínky k Metropolitnímu plánu se totiž budou podávat do 26. července.

Konečně začala dlouho očekávaná výstavba chodníku do ulice Ke Smíchovu. Nejprve bylo nutné na levé (severní) straně rozšířit komunikaci Ke Smíchovu, protože na části stávající ulice bude umístěn chodník. Je to kvůli tomu, aby se stavba vešla na pozemky ve vlastnictví HMP a nemusely se zdlouhavě vykupovat.

Začala již také rekonstrukce vodovodu na Habeši. V letošním roce  bude PVS dělat ulici Frančíkova, příští rok přijdou na řadu malé kolmé ulice. Poté doufejme ustanou neustálé problémy s haváriemi v této oblasti. Zároveň už odbor technické vybavenosti připravuje rekonstrukci komunikací v celé lokalitě.

V květnu jsme otevřeli workoutové hřiště na obecní louce. Některé cviky jsou spíš pro mladé zdatné jedince, jiné zvládne opravdu každý. Hřiště jsme vybudovali z dotace, která byla vázaná výhradně na tento účel. Praha byla totiž loni Evropským městem sportu, jen ta dotace měla trochu zpoždění. Dotazy některých občanů, proč jsme místo toho neudělali kus chodníku, tudíž nemají smyslu – mohli jsme dotaci buď přijmout nebo odmítnout, nic víc. A mně připadá, že hřiště může velmi dobře sloužit jako cíl výletů pěšky či na kole, a to smysl určitě má.

Sportovní areál se dále vylupuje do krásy. Cesta k tělocvičně zezadu je úplně luxusní, dále přibyla cesta kolem kurtů. Ty se narovnávají, aby měly normální obdélníkový tvar, a aby se tam do budoucna případně dala postavit i nafukovací hala.

Bohužel se nepodařilo včas získat potřebná povolení na rekonstrukci jídelny ve škole, a tak se letos  o prázdninách rekonstruovat nebude. Mrzí mě to, máme na ni i finance z dotace HMP, ale vzhledem k tomu, že akci lze dělat pouze o prázdninách, tak vše musíme o rok posunout.  Nakoupíme aspoň  přístroje, které škola nutně potřebuje, např. konvektomat či myčku.

Mateřská škola letos přijala všechny přihlášené děti, protože odešlo asi 40 dětí do školy (měli jsme 17 odkladů). To znamená, že nemusíme  tolik pospíchat s novou školkou, můžeme ji v klidu připravit a otevřít příští září. Připravujeme ji na dotaci  z fondů EU, kde je všechno na dlouhé lokte, tak je to pro nás velmi pozitivní zpráva.

Komunitní centrum na půdě už začalo sloužit svému účelu. Výtah také funguje, jak má, tak ho můžete vyzkoušet, až půjdete na úřad. Je to pomoc nejen pro starší a hůře pohyblivé občany, ale též pro rodiče s kočárky. Od hlavního města jsme na něj dostali ještě  2,9 mil. Kč, tedy  50 % z neuznatelných „evropských“ výdajů. Z EU fondů nám totiž pokrátili např. dotaci na výtah, protože nebude sloužit jen pro komunitní centrum, ale i pro úřad. Jsme tudíž rádi, že nám hlavní město pomohlo.

V červnu Zastupitelstvo HMP konečně schválilo změnu územního plánu pro náš pozemek na rozšíření hřbitova. Neuvěřitelné na tom je, že změna trvala 8 let, vždyť žádost jsme podávali  už  v roce 2010!!! A to přitom nešlo o nijak problematickou změnu, nikdo se proti ní neodvolával, nikdo nic nenamítal – a osm let. Slavnostní otevření nové části hřbitova uděláme až na podzim.

Od 10.7.2018 by se  měla začít asfaltovat tichým asfaltem ulice K Barrandovu a měla by být dokončena v říjnu 2018.

Dost intenzivně se snažím, aby město vykoupilo areál bývalé skládky Svoboda a prostor kamenolomu Požáry v Řeporyjích. Zatímco jednání s Kamenolomy ČR jdou ztuha, tak se skládkou Svoboda to vypadá celkem nadějně. Nadějné to zase začalo být s tramvají, kde už došlo k dohodě s majitelem pozemků panem Žákem,  kde se dosti reálně uvažovalo o vyvlastnění. Největší překážka pro tramvaj tedy padla. Ještě zbývá Ekospol, vyřízení duplicit a jednání s panem Knotkem a první dvě zastávky by se mohly příští rok začít stavět. Pak ovšem přijde ta horší část, protože na území naší městské části  je majitelů pozemků hodně.

Zahájili jsme jednání s ŘSD o výměně pozemků městské části. Jsou nyní ochotni jednat o výměně našich pozemků pod Pražským okruhem za jejich pozemky po bývalé betonárce (jen na našem katastru, na lochkovském si to musí vyřídit Lochkov). Další novinkou je, že ŘSD chce rozšířit Pražský okruh, stavbu 515 (mezi Slivencem a Třebonicemi) na 3 pruhy. Už si podali žádost o změnu územního plánu. Asi s tím souvisí i ta náhlá ochota  s námi vyměňovat pozemky. Rozšíření ale bude znamenat i další nárůst dopravy a je otázkou, zda je něco takového v zájmu občanů naší městské části. Více kamionů totiž znamení i více hluku, více znečištění atd. A už nyní kvalita ovzduší od doby postavení okruhu není u nás příliš dobrá.

Připravujeme veřejnou architektonickou soutěž na multifunkční objekt s byty, knihovnou a společenským sálem.  Jde o první případ, kdy něco zadáváme formou soutěže dle pravidel České komory architektů, tak jsem na výsledek docela zvědavá.  Informace z HMP jsou velmi rozdílné – od adorace soutěží až po jejich naprosté zatracení.  Tak uvidíme.

Měli jsme jednání s projektantem a zástupcem developera kvůli stavbě Kauflandu. Měl by být mezi ulicí K Barrandovu a tramvají,  na holyňské straně.

Nezapomeňte si prosím zapsat do svých kalendářů volby, které se budou  konat 5. – 6. října. U  nás se volí do zastupitelstva Městské části Praha – Slivenec, do zastupitelstva Hlavního města Prahy a také si budeme volit svého senátora. O tom současném (panu Grulichovi) jsme šest let vůbec neslyšeli…

Přeji Vám všem hezké léto (a taky občas trochu deště).

Jana Plamínková