Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

19. 12. 2016

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané a občanky,

ani jsme se nenadáli a blíží se konec roku 2016, který pro nás utekl jako voda.

Co přineslo nového? Tak především začala dlouho očekávaná rekonstrukce ulice U Náhonu. Letos se zatím udělala jen rekonstrukce dešťové kanalizace mezi kaplí a točnou autobusů. Vzhledem k počasí se většina prací přesunula na rok 2017, kdy se začne brzy na jaře opravdu naostro s rekonstrukcí celé ulice. Do konce roku měly být podány na územní rozhodnutí obě hlavní slivenecké ulice, tj. ulice Ke Smíchovu a K Lochkovu. Příští roku musíme získat stavební povolení, vysoutěžit zhotovitele a začít s rekonstrukcí.

Co se týče dalších ulic, tak máme kompletně hotovou ulici V Doubcích a ulici U Sportoviště. Bohužel, v ulici K Doubích, která je velmi úzká, je stále její část neoprávněně zaplocená soukromými majiteli přilehlých pozemků. Spor budeme zřejmě řešit soudní cestou. Pracuje se na ulici Kotovka, která bude hotova příští rok.

Získali jsme 400 000 Kč na přípravu cyklostezky mezi Slivencem a Řeporyjemi. Na projektu se již pracuje. K vlastní cyklostezce povede ještě dlouhá cesta, mimo jiné proto, že bude nutné vykoupit některé pozemky, ale jsem ráda, že se s akcí již podařilo výrazně pohnout. Podobným způsobem bychom se chtěli dohodnout také s Lochkovem na přípravě cyklostezky a chodníku podél ulice K Lochkovu.

Tělocvična pokračuje velmi dobře a na jaře příštího roku bude otevřena, byť zde došlo u určitému zpoždění. Získali jsme peníze na instalaci nové rekuperační jednotky s chlazením, která bude umístěna na střeše mateřské školy. Akce začne hned, jak to dovolí počasí, tj. na jaře. Každopádně se již rodiče nemusí bát, že by ve školce bylo dětem příliš horko. Při této příležitosti bychom chtěli dokončit nedokončené terasy nad atriem tak, aby děti mohly terasy bez problémů užívat. Zároveň jsme dali zpracovat studii dalšího rozvoje areálu, neboť musíme myslet do buducnosti. Místnosti ve škole docházejí a během pár let bychom neměli kam dávat děti.

Před 14 dny jsme měli  velmi inspirativní setkání s Křižovníky, tedy s otcem Davidem. Seznámil nás s plány křižovníků na další fungování Dvora křižovníků, kde by měl být pivovar, jídelna, křižovnický archiv, chráněné bydlení pro dívky z jejich školy a pokud by městská část chtěla, mohli bychom  mít

v areálu i sál pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že chtějí křižovníci prodat areál bývalého ovčína, chceme se pokusit ho získat, neboť na tomto pozemku by bylo výborné mít jak sociální byty, tak i společenský sál, eventuálně též knihovnu, služebnu policie a další veřejně prospěšné věci.

Během letošního adventu jste se mohli zúčastnit celé řady akcí, které pro vás připravila městská část, ať již jde o jarmark s výborně šlapajícím orchestrem Tomáše Kočka, koncert souboru Hilaris v kostele Všech svatých či koncert „našeho“ akordeonového souboru tamtéž. Povedlo se i slavnostní rozsvěcení vánočních stromů, kde letos proběhlo školní vystoupení na nově rekonstruovaném školním nádvoří a pak jsme se přesunuli do Holyně, kde byla připravená vernisáž vánoční výstavy Klubu Švestka. Všechny tyto akce byly opravdu podařené.

Přeji Vám všem hezký zbytek adventu, veselé vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2017.

Vaše starostka Jana Plamínková