Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

19. 12. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

vítám Vás na posledním zasedání zastupitelstva v tomto roce. Ráda bych zde stručně shrnula, co se v naší městské části událo za poslední dva měsíce.

Jak jste si nepochybně všimli, velmi intenzivně na podzim probíhala výstavba v ulici K Lochkovu. Souběžně zde probíhalo několik staveb. Ve vlastní ulici šlo o výstavbu dešťové kanalizace. Původně ulice kvůli výstavbě kanalizace neměla být komplet zavřena, měl tam být semafor a střídavý provoz, ale bohužel bylo nutné přeložit plynové potrubí a tak jsme se uzavírce a objížďce přes úzké místní komunikace nakonec nevyhnuli. V chodnících mezitím probíhala pokládka kabelů pro nové stožáry veřejného osvětlení a optických kabelů. Působilo zde tedy několik firem zároveň a zkoordinovat jejich činnost bylo občas nad lidské síly, ač jsme o to hodně usilovali. Bahna, špíny a nepříjemných překvapení v podobě náhlých výkopů přes otevřenou ulici jsme si ale všichni užili dost a doufám, že se to již nebude opakovat. Povrch ulice je opraven pouze provizorně, protože na jaře vypukne velká rekonstrukce ulice K Lochkovu. Včetně parkoviště pod úřadem, pod restaurací U Bůčka a před Dvorem křižovníků.

Jak jste si jistě všimli, pokládá  Pražská vodohospodářská společnost (PVS) nový vodovod mezi vodojemy Ovčín (u Austisu) a Slivenec (ve Štěpařské). Při tom nám bohužel zcela zničili provizorní  chodník od podchodu Smaragdová ke konečné tramvaje Holyně, který jsem na jaře pracně vyprosila od Finepu. Řešili jsme s nimi náhradu chodníku, ale bohužel PVS není schopna do doby dokončení výstavby garantovat stálou schůdnost chodníku.  Resp. občas by chodník schůdný byl, občas ne. Za této situace jsme se dohodli, že zde chodník ještě několik týdnů nebude a pak ho pořádně obnoví. Obnova vodovodu byla zapotřebí, jak ukazuje tento obrázek. Obnova má skončit koncem prosince, ale je bohužel možné, že se ještě trochu protáhne.

V listopadu konečně začala rekonstrukce můstků v Holyni. Vzhledem k nutnosti zajistit objízdné trasy je to větší akce, než se původně zdálo. Rekonstrukce je ale opravdu nutná, můstky jsou po několika povodňových epizodách už v opravdu špatném stavu. Začala též výstavba dalších dvou polních cest. Na konci ulice V Lipkách děláme cestu tam, kde má naše městská část pozemek, tj. tam, kde má opravdu být. A podél lomu u rozvodny rekonstruujeme cestu, která je z velké části zarostlá a bahnitá. Na obě akce máme dotace z HMP.

Hlavní město konečně schválilo záměr na zprovoznění „provizorky“ mezi námi a Lochkovem. Cesta, která sloužila jak staveništní komunikace při výstavbě Lochkovského tunelu, se tak konečně – 12 let po zprovoznění stavby 514 Pražského okruhu – dočká uvedení do provozuschopného stavu. Zatím tomu bránilo nedořešené vlastnictví (dlouho byla majetkem Ředitelství silnic a dálnic), pak územní plán (byla postavena zčásti jinde, než to územní plán umožňoval) a poté trvalo dlouho získat stavební povolení. Příští rok by tedy mohla začít její rekonstrukce.

Konečně také začala výstavba nového pavilonu školy. Archeologický průzkum tam bohužel ukázal nálezy, tak doufám, že to stavbu příliš nezpozdí.

Měli jsme velké jednání (včetně prohlídky na místě) s Finepem ohledně několikerého zaplavení  Holyně, k němuž na podzim došlo po přívalových deštích. Aby se tomu do budoucna předešlo, je potřeba obnovit funkci retenční nádrže pod zastávkou Smaragdová a taky udělat zbrusu novou retenční nádrž v budoucím parku. Také dělají nové koryto Holyňského potoka, které bude meandrovat a tím brzdit proud vody.  Tím by se situace mohla výrazně zlepšit.  A až se udělá na Barrandově sběrač B, tak podél něj bude vybudovaná dešťová kanalizace, která vodu svede do dvou nádržní nad Dalejským údolím. Pak teprve bude situace  definitivně vyřešena. V tu dobu už také na Barrandově budou místo staveb upravené domy se zahradami, odkud se bahno nebude v takové míře splavovat.

Jednali jsme také s TSK, Dopravním podnikem, Kauflandem a dalšími ohledně parkoviště P+R na konečné tramvaje. Nakonec Kaufland ustoupil a nechá na jižní straně tramvaje silničku pro příjezd k parkovišti. Teď řešíme, jak by tam mohl zajíždět autobus. Doufám, že se nakonec všechno podaří, ale je to o hodně velké koordinaci. Zakázka na výstavbu posledního úseku tramvaje je vysoutěžená a začne počátkem roku. Akci má na starosti Dopravní podnik.

Kromě staveb jsme se věnovali i údržbě. Po 14 letech jsme vypustili rybník na návsi. Potřebuje totiž odbahnit, vyspravit a doplnit tam nové rostliny – tak, aby zase tak pěkný jako v době, kdy ho pro nás Lesy HMP upravovaly poprvé. I tentokrát to pro nás dělají odborníci z Lesů, takže na jaře se můžete těšit na zbrusu nový rybník s (doufejme) čistou vodou a spoustou krásné vegetace. Taky jsme se zahradníky projížděli naše nové polní cesty a vysázenou zeleň a probírali, co kde ošetřit, vysekat, doplnit atd. Chceme, aby to podél cest bylo pěkné, ale také bychom rádi dosáhli pestré kulturní krajiny, která nebude „hladová“, ale poskytne i potravu  pro ptáky a pro zvířata, rostliny proto vybíráme i s tímto ohledem. Během zimy se také objeví u polních cest vysoká bidla pro dravé ptáky. Dravci totiž rádi pozorují krajinu ze zvýšených míst a protože v polích nic takového není, tak si sedají na zatím slabé vrcholové výhony našich nově vysázených stromků a tím je ohýbají a někdy i lámou. Bidla jim tedy umožní sledovat  okolí a přitom neničit naše stromky. Na obecní louce chceme zkusit dosít na některých místech květiny,  aby louka zase víc kvetla. Louka měla po výsevu mnohem pestřejší skladbu než má v současné době. Mnohé rostliny patrně  zlikvidovalo přehnojení půdy (z doby, kdy to bylo pole, my nehnojíme).

Jsme opravdu velmi rádi, že si Praha ve čtvrtek schválila svůj rozpočet na příští rok, i když jde o poněkud okleštěný rozpočet bez kapitálových výdajů. Nicméně nám to umožní vyhnout se rozpočtovému provizoriu, které by v současné době s velmi zvýšenými cenami energií bylo pro nás hodně nepříjemné.

Já jsem doufala, že 15. prosince konečně  přestanu fungovat jako náměstkyně primátora, ale kupodivu se tak nestalo.  Ono je to totiž tak, že stará Rada funguje po volbách až do doby, kdy je zvolena nová rada. A protože se v zastupitelstvu stále nemohou dohodnout, kdo bude v nové koalici, tak  v radě stále zůstáváme – chtě nechtě – my, tedy stará Rada HMP. Ač paradoxně já už ani nesedím v novém zastupitelstvu. Já ale bohužel v současné situaci ani nemohu rezignovat. Doufám nicméně, že se v novém roce konečně dohodnou a já se budu moci věnovat pouze Slivenci.

Jana Plamínková