Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

19. 2. 2024

Vážené zastupitelky vážení zastupitelé, milí hosté,

Dnes vám chci na úvod oznámit jednu opravdu dobrou zprávu: naše městská část uspěla se svou žádostí o dotaci z Národního plánu obnovy a přes Ministerstvo kultury dostaneme nejvyšší možnou dotaci ve výši 40 mil. Kč na výstavbu našeho nového polyfunkčního sálu a na novou knihovnu. Až získáme rozhodnutí o přidělení dotace oficiálně (zatím je to pouze vyvěšeno na webu Ministerstva kultury), tak si okamžitě požádáme o kofinancování z rezervy, která je právě pro tyto případy připravena v rozpočtu  Hlavního města Prahy. Další dobrou zprávou je i to, že se nám podařilo vysoutěžit zhotovitele této stavby o cca 17 mil. Kč levněji, než činil rozpočet projektanta, takže výstavba zatíží naši městskou část mnohem méně, než jsme původně očekávali. Schvalování zhotovitele je jedním z bodů na tomto zastupitelstvu, proto se tomuto bodu budeme věnovat v jeho dalším průběhu.

Dostavba a rekonstrukce dvou pavilonů školy, o které jsem mluvila na minulém zasedání zastupitelstva, již začala. Nyní tam probíhá příprava přístavby zadního pavilonu, která bude probíhat za provozu školy. Ta musí být hotova do poloviny května, protože od června už začne sundávání střechy zadního pavilonu. Problém celé akce je v tom, že oba pavilony jsou velmi špatně přístupné a udělat vše tak, aby se při výstavbě neponičilo sportoviště (u zadního pavilonu) ani zbylé části školy (u předního pavilonu) bude opravdu obtížné. Nicméně výsledkem budou rekonstruované pavilony s výrazně vyšší kapacitou dětí než dosud, nemluvě o snížené energetické náročnosti stavby, a to za tu námahu docela určitě stojí.

V minulých týdnech měli občané Slivence a Holyně možnost se vyjádřit k tomu, co by chtěli vidět na pozemku severně od stávajícího sportovního areálu, který v nejbližší době získáme od developera (rozdělení pozemku je v současné době na katastru). Zdaleka nejvíce lidí se vyjádřilo, že tam chce přírodní rekreační plochu se sportovními prvky. Podrobné vyhodnocení ankety bude v Mramoru. Docela mě překvapilo, s jakým náskokem tento záměr vyhrál. Koupaliště lidi hodně rozdělovalo – někdo ho chtěl, ale hodně občanů ho také velmi intenzivně nechtělo. Dost příznivců si získal také park. A úplně nejméně občané stojí o další fotbalové hřiště. Začneme tedy připravovat projekt pro vznik zmíněné přírodní plochy. Vzhledem k tomu, že náš rozpočet bude kvůli výstavbě školy a kulturního centra dosti napjatý, budeme muset postupovat jednoduchým nízkonákladovým způsobem, nicméně kvalitní projekt je základ, na tom se ušetřit bohužel moc nedá.

Nepochybně jste si všimli, že ve Slivenci již začaly stavební práce, které jsem minule avizovala a kterých se všichni docela dost obáváme. Firma Hampr již začala s protlakem pod ulicí K Barrandovu a s připojováním Kauflandu na sliveneckou kanalizaci. Kvůli tomu je zčásti uzavřená ulice K Holyni, která je nyní přístupná pouze jako jednosměrka ve směru do Slivence. Zároveň již byly zahájeny práce na rekonstrukci ulice Ke Smíchovu před školou a Senecurou.

V ulici Návětrná probíhá nyní  rozšiřování vozovky tak, aby ulicí Dominínská  mohly začít jezdit autobusy MHD, protože od 1. března se uzavře i křižovatka K Holyni – Ke Smíchovu. Do toho probíhají práce na chodníku a parkovišti pod restaurací U Bůčka a také na parkovišti pod naším úřadem.

Nu, a aby těch akcí nebylo málo, tak v ulici U Trpce se v lednu začala pokládat  kanalizace. Je to totiž jediná ulice ve Slivenci, která kanalizaci zatím nemá, protože firmě Skanska se ji tam před lety nepodařilo položit kvůli vysoké hladině spodní vody. Nový zhotovitel, firma Inos, s tím problémy nemá, a kanalizace už je skoro hotová. Nyní se začne v lokalitě v ulicích U Trpce a Višňovka ještě rekonstruovat vodovod, protože ten současný, zahrádkářský, je už v totálně nevyhovujícím stavu.

Poslední věcí, kterou chci zmínit, je definitivní rozhodnutí Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) o rozšíření pobočné čistírny odpadních vod (PČOV) v Holyni. PVS se na základě výsledků svých studií rozhodla, že nepůjde cestou rozšíření PČOV, ale že se naopak celá stávající PČOV zruší a přepojí na nově budovaný sběrač B na Barrandově. Ten by se měl už letos (nebo nejpozději příští rok) začít budovat. Rozšíření PČOV i výtlak splašků na Barrandov do nového sběrače vyjdou časově zhruba nastejno a řešení s výtlakem vyřeší dle názoru PVS situaci s holyňskými splašky jednou provždy.

Intenzivně se snažím zkoordinovat s Prahou 5 vznik okružního parku mezi Holyní a západní částí Barrandova a také vznik ekoduktu přes ulici K Barrandovu. A s Prahou 5 i s Velkou Chuchlí ladíme společný postup při optimalizaci linky 104, tedy hlavně vznik nových zastávek. Jak vidíte, opravdu se nenudíme.

Letos máme řadu výroční. Naši fotbalisté slaví 100 let od svého založení. A letos uplyne právě 50 let od doby, kdy byl Slivenec i s Holyní připojen k Praze. Zda to bylo dobře či nikoli, toť otázka, každopádně se na to tehdy lidí nikdo neptal. A my letos slavíme 15 let od vzniku Volnočasového centra Švestka a Rodinného centra Pecka (tehdy to byl Klub maminek).

Jana Plamínková, starostka