Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

19. 4. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté zde i na on-line vysílání,

vítám vás všechny na dalším zasedání zastupitelstva naší městské části.

úvodem mi dovolte, abych vám představila nového tajemníka naší městské části, Ing. Matěje Mlčocha. Kolega Mlčoch nastoupil 1. dubna na místo bývalého pana tajemníka Leo Salveta, který odešel do důchodu. Pevně doufám, že se nám všem bude s novým panem tajemníkem dobře spolupracovat a že v něm naše MČ získala novou mladou krev, která ji pěkně okysličí.

Nejdůležitější událostí těchto dní je nepochybně začátek stavebních prací na ulici Ke Smíchovu, kde pracuje firma Porr, a K Homolce, kterou má na starosti Subterra. Trvalo dost dlouho, než obě firmy získaly potřebná povolení, ale jakmile je měly, tak začaly zostra. Než jsme se stačili vzpamatovat, byl po celé délce ulice Ke Smíchovu i K Homolce odfrézován asfalt a začalo se kopat. Velmi nepříjemné je, že je nutné udělat zbylý kus dešťové kanalizace v okolí křižovatky ulic Ke Smíchovu a Nefritová, takže tato křižovatka musí být také zavřena a objízdná trasa vede úzkými ulicemi Řepkového pole, které jsou obytnou zónou a na takovou zátěž a provoz nejsou stavěny. Minulý týden se tam dokonce snažil projet kamion, který nám poničil obrubníky i vegetaci. Snažila jsme se vyjednat jak s Policií ČR, tak i s Městskou policií častější kontroly naší oblasti. Se silničním správním úřadem na Praze 5  jsme se  dohodli na lepším značení. V lokalitě budou osazeny značky upozorňující na rychlost 20 km a na zákaz vjezdu kamionů  –  jde sice o obytnou zónu a tam jsou tyto věci samozřejmé, nicméně mnoho řidičů je bezohledných a nerespektuje je. Na to si stěžují i v Návětrné, kde by také měla být po dobu objížďky vyznačena obytná zóna. Nyní už se situace do značné míry uklidnila, protože řidiči, kteří do Slivence jet nemusí, sem za této situace raději ani nevjíždějí. Každopádně vás všechny velmi prosím o vzájemnou ohleduplnost. Jezděte prosím pomalu a opatrně. Odměnou za tyto zhoršené životní i dopravní podmínky nám bude za několik měsíců krásná upravená ulice s chodníky, s funkční dešťovou kanalizaci (žádné obří louže před sokolovnou) a s novým osvětlením. Na většině ulice Ke Smíchovu byla už dešťová kanalizace vybudovaná při výstavbě splaškové kanalizace před cca 11 lety, tak doufejme, že bude i po těch letech v pořádku a konečně začne být funkční. Velkých změn dozná i ulice K Homolce. Zde se buduje velká retenční nádrž, která  bude zadržovat vodu z centrální části Slivence před jejím vypuštěním do Vrutice. Vznikne zde i nový chodník – momentálně je v kolizi s černou stavbou na konci ulice K Homolce, ale podle mě má řádně povolený chodník nepochybnou přednost před načerno postaveným rodinným domem (kdyby majitelé nestavěli bez povolení, tak by na tuto kolizi nepochybně přišli), u něhož je nařízeno stavebním úřadem v Praze 5 odstranění.

Tento týden probíhá oprava ulice Granátová, kde už jízda připomínala houpačku. Opraví se i velká díra před Bůčkem a poničená část polní cesty na Velkou Chuchli (část opraví Lesy HMP). Ulici K Váze nyní opravovat nebudeme, protože tudy povede objízdná trasa pro autobusy a po ní ulici opraví stavba. Letos by se mohla dočkat opravy ještě ulice K Dobré Vodě, kde nám slíbil pomoc soukromý investor.

Velkého ohlasu se u veřejnosti dočkalo vybudování pěší propojky mezi ulicí Na Botě a již zmíněnou polní cestou na Velkou Chuchli. Tato cesta se okamžitě si okamžitě získala  velkou oblibu mezi  pěšími, cyklisty i pejskaři. V brzké době podél ní ještě dosázíme stromy a taky ošetříme a vyvětvíme jablůňky, které rostou podél její starší části.   Nyní se staví další polní cesta, která povede k remízku mezi poli z ulice K Cikánce.  Tuto cestu přehradil Pražský okruh, ale myslím, že procházka mezi poli, kde nic nejezdí a kde mohou lidé bezpečně jít s dětmi či psíky, je i tak přínosem. Máme na to ostatně dotaci z programu na adaptaci krajiny na změnu klimatu – obří pole s řepkou nejsou z ekologického hlediska opravdu žádný přínos. Bohužel ne všichni naši spoluobčané mají stejný názor, takže se potýkáme i se značným vandalismem – nedávno nám někdo dosti brutálně polámal keře za okruhem.

V poslední době se objevovaly stížnosti na kvalitu internetu v naší městské části. Vyvolali jsme proto jednání s CETINem a máme dobrou zprávu: v nejbližších letech by se měly ve velké části Slivence pokládat optické sítě. Využije se k tomu právě rekonstrukce ulic. Podrobnosti budou uvedeny v Mramoru.

A nyní ke škole. Máme stavební povolení na dostavbu dvou pavilonů školy a na rekonstrukci vnitřních sítí. Bohužel sousedi, manželé Krejčovi, podali námitku proti stavebnímu povolení a dokonce i proti řadě stanovisek vydaných správními orgány. Nyní tedy bude vše posuzovat stavební odbor Magistrátu HMP a vše se velice zdrží. Letos tím pádem nemůžeme udělat nástavbu pavilonů a tudíž se nám ani nenavýší kapacita školy. Můžeme se rozčilovat, můžeme nadávat, ale to je tak jediné, co nyní můžeme dělat. Pro příští rok bude škola moci otevřít opět pouze dvě třídy, takže bude-li žáků více, budeme mezi nimi muset vybírat losem. A pro další roky se dostáváme do už úplně bezvýchodné situace, protože žádnou další třídu už nikde nezískáme, jedeme úplně nadoraz. Dostavba dalšího patra je jediná šance, jak kapacitu školy zvýšit. Chceme aspoň během léta udělat nezbytné opravy, na které nepotřebujeme stavební povolení. Dále v létě uděláme novou fasádu na historické budově školy, což je také nesmírně potřeba.

Do Mramoru budeme dávat informace o tom, že naše MČ chce stavět dostupné byty. Věnujte tomu prosím pozornost. Potřebujeme  zjistit už opravdu konkrétní zájem o tento typ nájemního bydlení. Je to důležité pro získání dotací z magistrátního Fondu rozvoje dostupného bydlení.

V uplynulých měsících jsme také velmi upgradovali naše webové stránky.

Podívejte se na  ně a řekněte, co by ještě bylo potřeba vylepšit.

Snažíme se též zlepšit vzhled našeho facebooku tak, aby se občané vše potřebné o naší městské části dovídali z našich oficiálních stránek a nemuseli se tak obracet na stránky neoficiální. Začala také fungovat již několikrát avizovaná Aplikace Slivenec, kde můžete rovněž získat mnohé užitečné informace.

A poslední informace – v minulých měsících proběhlo u nás očkování seniorů 80+. Kompletní očkování zde na úřadě za pomoci mobilního očkovacího týmu z nemocnice Na Františku získali všichni naši občané nad osmdesát let, kteří o to projevili zájem. Pokud by byl zájem, chceme proočkovat i lidi nad 70 let, kteří zatím očkováni z různých důvodů nebyli.

Jana Plamínková